Chefskifte:

Det Grønne Museum skal have ny direktør

Af
Lars Norman Thomsen

Lars Norman Thomsen

Kulturministeriet søger en ny direktør til Det Grønne Museum på Gammel Estrup med tiltrædelse 1. januar 2018. Den nuværende direktør Peter Bavnshøj stopper efter cirka 17 år på posten.
Peter Bavnshøj fyldte 61 år 20. august 2017.
Det Grønne Museum kom fra 1. januar 2017 til at omfatte landbrugets, jagtens, madens og skovbrugets historie, da fusionen med Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm var gennemført som led i regeringens udflytningsplan.
Peter Bavnshøj blev første direktør for fusionen.
“Vi søger en handlekraftig og visionær person med gode leder- og samarbejdsevner og med indgående kendskab til museumsområdet og den statslige forvaltning på kulturområdet. Du skal have lyst til at overtage, og videreføre, arbejdet med etableringen af Det Grønne Museum - det statslige og nationale museum for jagten, skoven, landbruget og maden,” kan man læse i jobannoncen.

Sådan er opgaverne

Direktøren har det overordnede ansvar for museets virksomhed såvel økonomisk som fagligt, herunder ansvaret for:
Den kulturfaglige udvikling og drift af museets indsamling, formidling og forskning indenfor museumslovens rammer.
Det strategiske afsæt for museets virke i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Museumsrådet.
Museets bevillinger på cirka 21,4 mio. kroner og beskæftiger cirka 35 medarbejdere.
Det Grønne Museum besøges årligt af cirka 100.000 gæster og dette tal forventes at stige i de kommende år.

Profilen

En kommende chef skal kunne fremvise papirer på “en relevant akademisk uddannelse på kandidat- eller ph.d.-niveau og videnskabelige kvalifikationer.”
Endvidere:
Erfaring med formidling, markedsføring og forskning på kulturområdet, herunder brug af sociale medier og andre aktuelle kommunikationsplatforme.
Administrativ erfaring, herunder erfaring med de statslige rammer for økonomi, personale, udbud m.v.
Ledelseserfaring, eventuelt fra en organisation i museumsverdenen, med medarbejdere med forskellig uddannelsesbaggrund.
Gode evner til at kommunikere.
Ansættelse vil ske på åremålsvilkår for en periode på 6 år. Der stiles mod et samlet lønniveau på cirka 800.000 kroner, ex. pension.

Ansøgningsfrist senest 9. oktober 2017.

Publiceret 12 September 2017 08:00

SENESTE TV