Finanslov:

Staten sender godt 4 millioner efter ældreområdet i Syddjurs

Kommunen kan bruge midlerne til at ansætte nye medarbejdere eller opjustere deltidsansatte på plejehjem eller i hjemmeplejen

Af
Af Lars Norman Thomsen

Kommunerne får en halv milliard ekstra om året fremadrettet til flere varme hænder i ældreplejen fra statskassen. Det har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt i forbindelse med finanslovsaftalen for 2018. Nu ligger fordelingen af pengene klar.

Begge Djurslands kommuner får godt 4 millioner mere at gøre godt med på ældreområdet.

Kommunerne kan bruge midlerne til at ansætte nye medarbejdere eller opjustere deltidsansatte på plejehjem eller i hjemmeplejen.

”Vi må anerkende, at det udfordrer plejehjemmene, når beboersammensætningen ændrer sig, og der eksempelvis kommer flere mennesker med demens,” udtaler ældreminister Thyra Frank (I), der sammen med Dansk Folkeparti har besluttet at prioritere flere midler til varme hænder i ældreplejen, i en pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

”Det bliver kommunernes opgave at vurdere, hvor behovet for ekstra medarbejdere er størst og hvilke kompetencer, der er behov for lokalt. Ønsket er, at de ældre vil mærke, at der er lidt mere tid til nærhed, pleje og omsorg, og at medarbejderne vil opleve bedre arbejdsvilkår,” fortæller Thyra Frank i pressemeddelelsen.

Ikke med i budgettet

Da Syddjurs Kommune i efteråret 2017 (Kommunerne skal vedtage deres budgetter inden 15. oktober, jævnfør lov om kommuners styrelse) vedtog Budget 2018 var Finansloven ikke kørt i hus. Derfor er ældrepengene fra staten ikke indregnet i de kommunale budgetter:

“Vi har et orienteringspunkt på næste møde i Udvalget for Sundhed, Ældre og Socialområdet (SÆ), som tegn på, at udvalget og byrådet snarest muligt skal træffe beslutning om deres anvendelse inden for rammerne af finanslovsbeslutningen,” siger direktør Jørgen Andersen, Syddjurs Kommune.

Herefter skal SÆ-udvalget konkret beslutte, hvor pengene skal bruges.

Kommunerne får pengene til udbetaling i løbet af foråret. Fordelingen af den halve milliard er fortaget af Økonomi- og Indenrigsministeriet efter det kommunale udligningssystems såkaldte demografiske nøgle vedrørende ældre.

Pengene kommer ud til kommunerne i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje som et direkte tilskud. Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud.

 

Nedenstående oversigt viser fordelingen på udvalgte østjyske kommuner i 2018:
Tilskud 2018 (kr.)

  • Syddjurs - 4.464.000 
  • Norddjurs - 4.104.000
  • Randers - 8.772.000
  • Aarhus - 22.056.000 
  • Skanderborg - 4.488.000 
  • Odder - 2.232.000 
  • Favrskov - 3.804.000

Publiceret 06 February 2018 15:58

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV