Urørt skov:

Naturen får lov at bestemme over Ørnbjerg Mølle

Regeringen lader 45 skovområder være ’urørt skov’, hvor mennesket ikke længere skal blande sig. Ikke alle er dog lige begejstrede for metoden.

Skovrider Peter Brostrøm træder pludselig væk fra den mudrede sti i skoven ved Ørnbjerg Mølle. Han skræver over et hegn og sætter sig på hug ved et gammelt træ, der for mange år siden har lagt sig i skovbunden og ladet sig dække af mos og svampe.

“Det her træ er hele essensen af det, vi skal i gang med nu. Træet her er ikke blevet fældet af en motorsav, men har bare lagt sig, død af ælde, og så begynder der at ske store ting. Der kommer store svampe, og der lever insekter, som er tilpasset lige nøjagtigt store mængder dødt ved i træet. Det giver biologisk mangfoldighed,” forklarer Peter Brostrøm.

 

Når naturen råder

Som skovrider i Naturstyrelsen Kronjylland skal Peter Brostrøm i de kommende år stå i spidsen for skoven ved Ørnbjerg Mølles omlægning til urørt skov. Skoven lige nord for Ebeltoft er et af de områder, som regeringen i sidste uge inkluderede i Naturpakken fra 2016, hvori regeringen og Dansk Folkeparti besluttede, at en femtedel af statsskovene fremover skal være biodiversitetsskov.

Det betyder, at naturen i fremtiden får lov at råde over skovene ved Ørnbjerg Mølle og lyden af motorsave og kommerciel skovbrug gradvist bliver indstillet.

Der kommer imidlertid ikke til at mangle liv, for skoven vil fortsat være åben for borgerne, som muligvis kan forvente en lidt vildere oplevelse, når skoven vokser til, og dyrelivet får lov at brede sig. 

“Det er selvfølgelig vanskeligt at sige, hvordan det kommer til at udspille sig her, men det skaber en helt naturlig dynamik, når naturen får lov at råde, så mon ikke, der er nogle nye arter, der vil finde sig en niche her”, funderer Peter Brostrøm.

Ørnbjerg Mølle er i forvejen et meget afvekslende skovområde med blandt andet sumpskov

Ørnbjerg Mølle er i forvejen et meget afvekslende skovområde med blandt andet sumpskov

Omfattende udlægning

Siden aftalen blev indgået i 2016 er der blevet arbejdet intenst med at udpege de statsskove, som egner sig bedst til at etablere urørt skov. Det er et hold af forskere og biologiske eksperter, der har foreslået de 45 skovområder rundt omkring i Danmark, der i alt breder sig over 13.300 hektar, for mens man kunne fristes til at tro, at 'urørt' betyder fingrene helt væk, så er der en masse hensyn, der skal tages, inden naturen får lov at råde.

De næste 10 år ved Ørnbjerg Mølle bliver således en glidende konverteringsfase, hvor hvert enkelt område i skoven tages i betragtning for at vurdere, hvordan det bedst muligt bidrager til den biologiske mangfoldighed. Det betyder også, at motorsavene kommer frem for at give naturen en hånd med på vejen.

“Vi laver nøje udtænkte forvaltningsplaner for hvert område, og et eksempel her i Ørnbjerg Mølle kan være de nordamerikanske nåletræer. Det er nogen, der i sin tid er hentet hertil, og det kan meget vel være, at vi når frem til, at dem skal vi have væk, fordi der ikke knytter sig nogle naturlige arter til det. Det er et fremmedelement, som ikke bidrager til den biologiske mangfoldighed,” uddyber Peter Brostrøm.

Stakkene af tømmer fra kommerciel skovdrift bliver gradvist færre for til sidst at forsvinde helt fra Ørnbjerg Mølle, når naturen selv får lov at råde.

Stakkene af tømmer fra kommerciel skovdrift bliver gradvist færre for til sidst at forsvinde helt fra Ørnbjerg Mølle, når naturen selv får lov at råde.

Kritiske miljøfolk

De træer, der må lade livet i projektets navn, indgår i den hidtidige kommercielle skovdrift.

Netop det paradoks, når man taler 'urørt skov', har fået flere kritiske røster til at rejse sig. Miljødebattøren Kjeld Hansen har blandt andet til Jyllands-Posten kaldt projektet “et rent fupnummer”, idet pengene, fra det tømmer der bliver solgt i konverteringsfasen, skal være med til at finansiere de urørte skove. Kjeld Hansen mener, at skovene når at blive tømt for træer, inden skoven bliver udlagt som urørt.

Den betragtning er man ikke helt enig i hos Danmarks Naturfredningforening Syddjurs. Her er formand Stig Bredstrup særdeles positiv over for udsigten til, at naturen får lov at gå sin gang. Også selv om den skal hjælpes lidt på vej.

“Jeg vil ikke ind i en større dialog om detaljerne i, hvilke træer der skal fældes, men jeg kan godt sige, at vi har stor tro på, at det meget dygtige forskningshold, der står bag projektet, de kan løse den her opgave. Der er jo ikke noget i Danmark, der er helt uberørt, men for at fremme en skov, der kan vokse sig vild igen, så kan det godt være, at menneskets hånd bliver nødt til at komme ind over. Det ser jeg meget fortrøstningsfuldt på,” siger Stig Bredstrup, der glæder sig til at se, hvordan naturen udvikler sig ved Ørnbjerg Mølle.

“Kan man få en slags danske urskove, så er det da noget, vi klapper i vores små hænder over. Sådan noget synes vi bare er så fint. Det kan vi kun være rigtig glade over. Både som borgere og naturfredningsfolk,” konstaterer Stig Bredstrup.

Spændende opgave

I skoven ved Ørnbjerg Mølle er skovrider Peter Brostrøm indlevende i færd med at fortælle, hvordan krondyrene i området boltrer sig i den mudrede skovbund, og hvordan den kommende vilde skov bliver ideel for de større dyr. Hvorvidt hele projekt 'Urørt Skov' er en god eller dårlig idé, vil han dog ikke forholde sig til.

“Som professionel embedsmand har jeg ingen mening om projektet. Det er en politisk beslutning, at det skal ske. Jeg synes, vores arbejdsplads har fået en spændende opgave, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få det bedst mulige ud af den opgave,” fastslår Peter Brostrøm.

Ørnbjerg Mølle og Urørt Skov

Ligger ved Ulstrup Å, der munder ud i den vestlige ende af Stubbe Sø, nord for Ebeltoft og midt i Nationalpark Mols Bjerge.

Hele området ligger i meget afvekslende natur med forskellige skovtyper og stejle skrænter, der er resultatet af den sidste istid.

I området lever både kronhjort, rådyr, ræv og hare samt flere arter af sommerfugle og guldsmede. Her findes også over 200 år gamle bøgetræer, som er fredede.

Urørt Skov

Omkring 13.300 hektar fordelt på 45 skove bliver i fremtiden forvandlet til urørt skov eller anden biodiversitetsskov, som har til formål at udvikle en stor naturmæssig variation, som er vigtig for dyr og planter

Aftalen om Naturpakken kom i stand i 2016. Der er i årene 2016-2019 afsat 87,9 millioner kroner til indsatser vedrørende biodiversitetsskov.

Det er med hjælp fra et stort hold af forskere, at Miljø- og Fødevareministeriet har udpeget de 45 skove, som er med i udlægningen.

2. februar blev udpegningerne sendt i høring. Høringsperioden varer otte uger. Materiale kan findes på www.naturstyrelsen.dk

Kilde: Naturstyrelsen

 

Publiceret 06 February 2018 07:00

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV