Rapport beskriver herlighed i Norddjurs

Værdifulde kulturmiljøer i Norddjurs er blevet kortlagt - hør om det på møde i Grenaa torsdag aften

Af
Af Søren Andersen

NORDDJURS: I starten af en ny kommunal valgperiode er den nye kommunalbestyrelse i gang med at sætte dagsordenen for de næste fire år. Meget sker naturligvis på baggrund af planlægning og prioriteringer fra forudgående kommunalbestyrelser, men der er også brug for nye input.

“Fra flere sider høres om behovet for at blive bedre til at koncentrere kræfterne om vores områdes særlige styrkeområder og få et godt samspil med lokalbefolkningen om løsning af opgaverne. Vi er et yderområde med mange potentialer indenfor turisme, bosætning, erhverv og kulturformidling, og det handler om at finde og udnytte dem,” mener Lars Kalmer Kastanje, formand for BLIN i Norddjurs - det står for bygnings- og landskabskultur i Norddjurs.

Derfor har Norddjurs Kommune også i 2016–2017 indgået i et samarbejde med Arkitektskolen i Aarhus om en kortlægning af værdifulde kulturmiljøer på Norddjursland. Projektet er støttet af Realdania. Det har resulteret i en spændende kortlægning med lektor Simon Ostenfeld Pedersen i spidsen og rapporten “Screening af kulturmiljøer Norddjurs Kommune”, som udkom i 2017.

Det vil der blive mulighed for at høre Simon Ostenfeld Pedersen fortælle mere om på et møde torsdag 8. februar i Kulturhuset Pavillonen i Grenaa. Mødet er arrangeret i samarbejde mellem Norddjurs Folkeuniversitet og BLIN. Mødet er åbent for alle og det starter klokken 19.

“Hvad er det så for værdifulde kulturmiljøer, vi har i Norddjurs? Bor jeg måske selv i et uden at vide det? Og kan jeg måske selv være med til at gøre det mere attraktivt for tilflyttere, turister eller nye virksomheder? Spørger man fra foreningens side i et oplæg til mødet. Projektgruppen har i samarbejde med kommunens medarbejdere og med Museum Østjylland som konsulent udpeget 63 kulturmiljøer, som kunne komme på tale. De 63 kulturmiljøer blev efterfølgende af projektgruppen vurderet ud fra tre værdiparametre, som var:

- Kulturhistoriske værdi, det vil sige hvordan vurderes kulturmiljøets historiske betydning og kulturhistoriske fortælleværdi?

- Arkitektoniske værdi, det vil sige hvordan vurderes kulturmiljøets rumlige, formmæssige og arkitektoniske kvaliteter?

- Integritetsværdi: det vil sige hvordan vurderes kulturmiljøets helhed og sammenhæng?

Efter den gennemførte screening var der 42 områder/bygninger tilbage, som kunne betegnes som værdifulde kulturmiljøer. Det er for eksempel Voer-Mellerup Færgesteder, Allingåbro stationsområde, Hoed Kalkværk, Sostrup slot, Anholt Fyr, som har fået en særlig grundig beskrivelse. Hertil kommer en række andre lokaliteter og bygninger som eksempelvis sommerhuse ved Grenaa Strand, Grenaa Bymidte og mange herregårde, byområder og landsbyer i lokalområdet.

“Hvordan kan vi synliggøre udviklingspotentialerne i disse historiske og autentiske rammer, så det kan give vækst og gode levevilkår til nuværende og kommende generationer? Det handler mødet også om, så kom og vær med,” siger Lars Kalmer Kastanje.

Hoed Kalkværk er blevet vurderet indgående. Pressebillede

Hoed Kalkværk er blevet vurderet indgående. Pressebillede

Publiceret 07 February 2018 15:01

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV