Første måned:

Borgmesterens klinker står derovre

Efter en god måneds tid er Ole Bollesen ved at vænne sig til rollen som kommunens borgmester, og han roser embedsværket for at være der fra første arbejdsdag på rådhuset i Ebeltoft

Af
Af Lars Norman Thomsen

Forleden bilede Syddjurs borgmester Ole Bollesen til Aalborg sammen med sin partifælle, tidligere borgmester Vilfred Friborg Hansen, Rønde,, hvor der var indbudt til reception i anledning af TRAP-bogudgivelsen om blandt andet Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

“Under bilturen fortalte Vilfred mig om, hvordan han oplevede sin første borgmestertid i Syddjurs lige efter kommunesammenlægningen i 2007. Alt var kaos, IT-systemerne virkede ikke, og det var ikke muligt at skaffe sig et økonomisk overblik. Jeg kunne heldigvis fortælle ham, at min start på rådhuset har været anderledes rolig,” fortæller Ole Bollesen, som ved årsskiftet overtog borgmesterkontoret på rådhuset i Ebeltoft efter Claus Wistoft (V).

“Stor ros til embedsværket for at givet mig mulighederne for at få en god start. Der har bare været styr på det hele, og når jeg har haft spørgsmål, har der stået en medarbejder klar til at hjælpe mig.”

Ole Bollesen har overlevet overgangen fra udvalgsformand til borgmester indtil videre. Streg: Pia Ribberholt

Ole Bollesen har overlevet overgangen fra udvalgsformand til borgmester indtil videre. Streg: Pia Ribberholt

Konen med på sidelinjen

Ole Bollesen har også benyttet den første måned til at få styr på, hvor kopimaskinen står, og hvor han skaffer sig en kop kaffe.

“Det har været som at starte på en ny arbejdsplads, men jeg har været så heldig, at man har knyttet en ung akademisk medarbejder på mig, så det har været nemt at komme i gang med at blive sat ind i systemerne, fx. kalendersystemet, som jeg i den grad bliver afhængig af.”

“Jeg har sikret mig, at der bliver sørget for luft i kalenderen, så jeg ikke farer og flyver rundt hele tiden, men sikrer, at mit politiske fokus er det vigtigste, og så har jeg selvfølgelig sørget for, at min kone kan se i kalenderen , hvor jeg er,” griner Ole Bollesen, der allerede har mærket, hvordan der bliver rykket i ham fra alle egne af kommunen.

“Jeg har snakket med Claus Wistoft om det, og han har givet mig en masse gode råd. For mig er det yderst vigtigt, at jeg ikke tager over, hvor det er mere oplagt, at det er en udvalgsformand som får opgaven med at klippe en snor eller overrække præmier til et badmintonstævne.”

Spille hinanden gode

Den tidligere gymnasielærer deltager i møderne med kommunens direktions-trojka den første time, hvorefter han takker af og overlader scenen til de tre direktører.

“Jeg er meget bevidst om, at jeg er politikeren, der sætter retningen i det spil,” siger Ole Bollesen.

“Kommunaldirektøren (Jesper Hosbond, red.) og jeg har haft gode samtaler om netop forholdet mellem embedsmænd og borgmesteren, hvor brudfladerne er, og vi er meget obs på, at vi ikke er fjender, men tværtimod har en opgave i at spille hinanden gode, også når vi er meget uenige,” understreger Ole Bollesen.

“Jeg har en politisk dagsorden, som jeg forfølger, og lad mig nævne et eksempel, hvor den måske ikke flugter med embedsmændenes opfattelse. På skoleområdet får vi de kommende år nogle tynde årgange, og hvor det kunne være aktuelt at snakke nedlæggelse af skoler. Her vil jeg lukke diskussionen prompte og klart fortælle, at min politiske dagsorden er, at vi skal bevare de nuværende skoler, fordi børnetallene vil rette sig inden for de kommende år.”

Første slag tabt

Ole Bollesen har understreget overfor den socialdemokratiske gruppe, at han nu ikke længere er gruppeformand, men hele byrådets formand.

“Det er gruppen meget klar på, så det bliver ikke et problem,” vurderer han.

Dog var borgmester og gruppe ikke helt afstemte på første byrådsmøde i sidste uge, hvor Ole Bollesen reelt måtte opleve at blive nedstemt af sine egne i en egentlig banal sag om byrådets forretningsorden.

Et samlet Økonomiudvalg med borgmesteren i spidsen havde ellers uden sværdslag anbefalet byrådet at følge en indstilling fra embedsmændene om, at tidsfristen for byrådsmedlemmers mulighed for at indsende forslag til dagsordenen skulle skærpes fra otte til ti dage.

Det advokerede Enhedslistens Jesper Yde Knudsen stærkt imod, og det lykkedes ham at overbevise et flertal på 16 mod 11 om, at de otte dage skulle bevares - med støtte fra en samlet S-gruppe.

Gode drillerier

En ny borgmester får selvfølgelig stor opmærksomhed, når han viser sig i det åbne rum, også når han foretager sig noget privat.

“Forleden var jeg ude i skoven i helt privat sammenhæng efter brænde, hvor jeg mødte en mand, der drillende råbte til mig: “Det kan blive småt for selv en borgmester, når han skal slæbe brænde i skoven.”

“Jeg havde også en sjov oplevelse på vej hjem fra et møde i Vejle i den forening, der hedder 'Danmark på Vippen'. På hjemturen stoppede jeg ved et byggemarked i Tilst, hvor jeg på forhånd havde bestilt et sæt klinker. Da jeg spurgte en ansat, hvor jeg kunne finde dem, svarede han med et grin: “Borgmesterens klinker står lige derovre... denne gang klarede I det helt uden ballade., var...” Underforstået, at der denne gang ikke gik koks i den under konstitueringen, så der bliver altså lagt mærke til rundt omkring, hvad vi går og laver i Syddjurs.”

Publiceret 08 February 2018 08:43

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV

DEBAT: Fælles Fest på sidste skoledag aflyst - er den død?

LÆSERBREV Det har været en tradition gennem 22 år, at skolerne i det østlige Djursland – primært Grenaa, har afholdt en samlet fest i Åstrup-hallen for at fejre sidste skoledag for afgangseleverne i 9. og 10. klasse.

I år er sidste skoledag fredag 1.6. – samme dag om aftenen var der iscenesat den nævnte fælles fest.

Det er et stort set up – med kæmpe diskotek, solister, vagter, forældrehjælpere (ca. 60 personer), masser af forberedelser – herunder kontakt med Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune, Beredskabsgård. Det er beklageligt at skulle melde afbud til alle implicerede. Der er forsøgt og forsøges med andre lokaler, men indtil videre uden held.

De foregående år – med undtagelse af 2017 - har deltagelsen været stabil på ca. 250-300 unge mennesker.

Grundet faldende tilslutning i 2017 (160) – valgte man at udvide antallet af inviterede skoler, til at omfatte alle skoler i det østlige Djursland – sågar med deltagelse helt fra Auning.

Desværre har nogle af de mest leveringsdygtige skoler i Grenaa i år valgt at afholde selvstændige fester i omkringliggende forsamlingshuse. Det skete til dels også i 2017, sammenholdt med et generelt faldende elevtal.

Det er for så vidt godt for forsamlingshusene, at disse bliver anvendt. Men de alternative fester smadrer desværre også det koncept som er blevet opbygget gennem 22 år. Et koncept som er hilst velkommen af Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune. Dels fordi de unge mennesker er samlet et sted, dels fordi der til festen i Åstruphallen er ekstremt kontrol med uvedkommende tilgang, de unge menneskers ve og vel, herunder indtag af alkohol, og ikke mindst skrap/skarp kontrol med at euforiserende stoffer ikke er tilgængelige udefra eller medbringes.

Nuvel – nævnte kontroller finder ganske sikkert også sted i forsamlingshusene o.a., men i Åstruphallen rådes der over eksperter ved f.eks. indgang, tillige med tilstedeværelsen af de førnævnte instanser. Politi, Natteravne, SSP og Ungdomsskole vil naturligvis og besøge de alternative feststeder, men man må forvente at aktiviteten grundet de flere steder, vil blive lavere. Det er kedeligt, for det er meget, meget unge mennesker man har med at gøre.

Ydermere vil de elever der ikke har mulighed for at deltage i de andre fester nu være overladt til sig selv, og det giver behov for øget kontrol i byområdet.

En sideopgave for involverede forældre, har også været hjælp til og kontrol med elever der fester i Anlægget i Grenaa i dagtimerne på dagen. Forældre har i hold fokuseret på at hjælpe nødstedte elever der, samt foretaget oprydning/samling af affald i de af kommunen udlånte skraldestativer og container. Denne opgave kan ikke foretages mere.

Susanne Ø. Hansen og Carl-Eric W. Pallesen har i en årrække trukket de værste læs for forældregruppen. I år skulle være sidste gang, og konceptet var fulgt til dørs til et hold nye forældre. Det er ærgerligt for forældregruppen at ideen med en kontrolleret fest i Åstruphallen ikke kan videreføres – eller kan den? Det kræver absolut fortsat og forstærket opbakning fra forældre, skoler og elever.

En diskussion om ideen med alkoholfester for unge under 18, melder sig også på banen. Man kan ikke købe sig til alkohol når man er under 18, - men man kan godt holde en lukket fest med alkohol for unge under aldersgrænsen. En mere intens og oplysende indsats vil være på sin plads – en fælles indsats fra forældre og undervisningssteder – man kan godt more sig uden alkohol.