Responstid:

Fremskudt ambulance holder klar i Ryomgård

Fra starten af februar 2018 har en af Region Midtjyllands ambulancer fået en såkaldt ’fremskudt placering’ på Vestergade 55 i Ryomgård

Af
Af Lars Norman Thomsen

Regionsrådet besluttede som en del af budgettet for 2018 at oprette fremskudte placeringer til ambulancer i Ry, Vinderup og Ryomgård. Placeringerne i Vinderup og Ryomgård er nu på plads, mens Ry forventes at være klar 1. april 2018.

I Ryomgård har ambulancen fået base på Vestergade 55, det tidligere Aktivitetscenter Jættegården og før da Ryomgård Hvilehjem, hvor der også i en af lejlighederne er blevet plads til, at ambulancepiloterne kan overnatte.

Det er Falck, der har opgaven og har skaffet basen, og lige nu venter man kun på, at en garage til ambulance bliver klar. Den afventer en myndighedsgodkendelse fra Syddjurs Kommune.

Bedre dækning

Region Midtjylland har 66 ambulancer, som holder til på 36 forskellige ambulancebaser. Derudover har regionen en række såkaldte “fremskudte placeringer”, som ambulancerne kan holde på midlertidigt. Disse fremskudte placeringer øger muligheden for i perioder at flytte ambulancer til det pågældende geografiske område og dermed sikre en bedre dækning. 

“Vi følger løbende responstiderne og justerer det præhospitale set-up, når vi kan se at der er en mulighed for at styrke den akutte indsats. Med de nye fremskudte placeringer, håber vi at kunne forbedre responstiderne i de her områder,” siger Henrik Gottlieb Hansen, formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Præhospital er et ord, som jævnligt benyttes i Region Midtjylland-sammenhæng. Det kan bedst oversættes som 'et hospital på hjul'. Tidligere var ambulancer en transportordning fra skadested til sygehus. Nu er det en del af en samlet akutindsats uden for sygehuset, hvor behandlingen starter allerede på skadestedet og under transporten til sygehuset.

’Forkantdisponering’

Der findes allerede i dag en række såkaldte fremskudte placeringer, som en ambulance kan sendes til.

Af arbejdsmiljømæssige hensyn må beredskabet kun holde dér i op til to timer ad gangen. Der er dog i dag fire fremskudte placeringer med sovemulighed (Langå, Videbæk, Ulfborg og Karup).

Med Ryomgård, Vinderup og Ry er der i alt syv. Når der er mulighed for at overnatte på stedet, kan AMK-vagtcentralen (AMK er en forkortelse for Akut Medicinsk Koordinering, red.) sende ambulancer ud at holde på stedet i længere tid.

Det betyder, at man kan øge dækningen med ambulancer og dermed reducere responstiden i disse områder. Dette forudsætter dog, at der er ledige ambulanceberedskaber i andre områder, som kan frigøres til det, som kaldes 'forkantsdisponering'.

Det er Præhospitalets AMK-vagtcentral, der har ansvaret for at disponere regionens ambulanceberedskaber. Herfra er der også tilfredshed med de nye muligheder for forkantsdisponering.

“Det er et logistisk puslespil at sikre den bedst mulige udnyttelse af ambulancekapaciteten. Derfor følger vores medarbejdere via skærme hele tiden med i, hvordan ambulancerne bevæger sig rundt i regionen. Hvis det sker, at alle ambulancer i ét geografisk område kommer på opgaver, prøver vi at dække af ved at flytte andre ambulancer frem mod området. De nye fremskudte placeringer i Vinderup og Ryomgård giver bedre mulighed for at optimere dækningen i disse områder, også selvom der samlet set ikke er kommet flere ambulancer til,” forklarer Kurt Kongerslev, AMK-vagtcentralleder i en pressemeddelelse.

Strategisk placering

Thomas Balle Kristensen, præhospital direktør, understreger, at basen i Ryomgård er en strategisk placering, der vil gøre det muligt at være klar, hvis uheldet er ude i området.

“Vi har jo ambulancer stående i Hornslet, Rønde, Ebeltoft, Tirstrup og to i Grenaa, hvor også akutlægebilen holder. Basen i Ryomgård skal ses som en mulighed for, at vi rent strategisk bedre kan være forkant, hvis der skulle ske noget på Midtdjursland. Derfor kalder vi det 'forkantsdisponering'.”

“Borgerne i Ryomgård vil selvfølgelig ikke kunne forvente, at ambulancen holder der altid, men de enkelte ambulancers aktivitet følges nøjes af vores vagtcentral, og derfor kan vi hele tiden disponere bedst muligt. Det giver mulighed for at flytte den ene af de to ambulancer i Grenaa til Ryomgård om natten, hvis de ikke er i aktivitet.”

Ryomgård Distriktsråd har efterlyst, at der bliver indbudt til en egentlig indvielse af den nye base i Ryomgård, men det bliver ikke aktuelt, fortæller Thomas Balle Kristensen.

“Netop, fordi der er tale om holdeplads med overnatningsmulighed og ikke en stationær arbejdsplads.”

  • De fremskudte placeringer er et supplement til egentlige ambulancebaser
  • Følgende fremskudte placeringer med overnatningsmulighed findes allerede: Ulfborg, Karup, Langå, Videbæk
  • Herudover findes i dag fremskudte placeringer uden overnatningsmulighed følgende steder: Thyborøn, Balling, Fjellerup, Hadsten, Havndal, Sdr. Felding, Aulum, Juelsminde, Vinderup og Gjesing
  • De fremskudte placeringer med overnatning i Ryomgård og Vinderup er etableret i samarbejde med regionens ambulanceleverandør i området, Falck Danmark A/S
  • Regionsrådet har afsat 0,3 mio. kr. årligt til drift samt 0,2 mio. kr. i 2018 til etablering af fremskudte placeringer med sovemulighed i Ryomgård, Ry og Vinderup

Publiceret 08 February 2018 14:37

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV

DEBAT: Fælles Fest på sidste skoledag aflyst - er den død?

LÆSERBREV Det har været en tradition gennem 22 år, at skolerne i det østlige Djursland – primært Grenaa, har afholdt en samlet fest i Åstrup-hallen for at fejre sidste skoledag for afgangseleverne i 9. og 10. klasse.

I år er sidste skoledag fredag 1.6. – samme dag om aftenen var der iscenesat den nævnte fælles fest.

Det er et stort set up – med kæmpe diskotek, solister, vagter, forældrehjælpere (ca. 60 personer), masser af forberedelser – herunder kontakt med Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune, Beredskabsgård. Det er beklageligt at skulle melde afbud til alle implicerede. Der er forsøgt og forsøges med andre lokaler, men indtil videre uden held.

De foregående år – med undtagelse af 2017 - har deltagelsen været stabil på ca. 250-300 unge mennesker.

Grundet faldende tilslutning i 2017 (160) – valgte man at udvide antallet af inviterede skoler, til at omfatte alle skoler i det østlige Djursland – sågar med deltagelse helt fra Auning.

Desværre har nogle af de mest leveringsdygtige skoler i Grenaa i år valgt at afholde selvstændige fester i omkringliggende forsamlingshuse. Det skete til dels også i 2017, sammenholdt med et generelt faldende elevtal.

Det er for så vidt godt for forsamlingshusene, at disse bliver anvendt. Men de alternative fester smadrer desværre også det koncept som er blevet opbygget gennem 22 år. Et koncept som er hilst velkommen af Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune. Dels fordi de unge mennesker er samlet et sted, dels fordi der til festen i Åstruphallen er ekstremt kontrol med uvedkommende tilgang, de unge menneskers ve og vel, herunder indtag af alkohol, og ikke mindst skrap/skarp kontrol med at euforiserende stoffer ikke er tilgængelige udefra eller medbringes.

Nuvel – nævnte kontroller finder ganske sikkert også sted i forsamlingshusene o.a., men i Åstruphallen rådes der over eksperter ved f.eks. indgang, tillige med tilstedeværelsen af de førnævnte instanser. Politi, Natteravne, SSP og Ungdomsskole vil naturligvis og besøge de alternative feststeder, men man må forvente at aktiviteten grundet de flere steder, vil blive lavere. Det er kedeligt, for det er meget, meget unge mennesker man har med at gøre.

Ydermere vil de elever der ikke har mulighed for at deltage i de andre fester nu være overladt til sig selv, og det giver behov for øget kontrol i byområdet.

En sideopgave for involverede forældre, har også været hjælp til og kontrol med elever der fester i Anlægget i Grenaa i dagtimerne på dagen. Forældre har i hold fokuseret på at hjælpe nødstedte elever der, samt foretaget oprydning/samling af affald i de af kommunen udlånte skraldestativer og container. Denne opgave kan ikke foretages mere.

Susanne Ø. Hansen og Carl-Eric W. Pallesen har i en årrække trukket de værste læs for forældregruppen. I år skulle være sidste gang, og konceptet var fulgt til dørs til et hold nye forældre. Det er ærgerligt for forældregruppen at ideen med en kontrolleret fest i Åstruphallen ikke kan videreføres – eller kan den? Det kræver absolut fortsat og forstærket opbakning fra forældre, skoler og elever.

En diskussion om ideen med alkoholfester for unge under 18, melder sig også på banen. Man kan ikke købe sig til alkohol når man er under 18, - men man kan godt holde en lukket fest med alkohol for unge under aldersgrænsen. En mere intens og oplysende indsats vil være på sin plads – en fælles indsats fra forældre og undervisningssteder – man kan godt more sig uden alkohol.