Foreningsudvikling:

Stor interesse for at være med til at udvikle IFM

Fire grupper er nu nedsat i arbejdet med et skabe nye rammer for at udvikle IF Midtdjurs. Nyt byggeri i Ryomgård er snart klar på tegnebrættet

Af
Af Martin Schultz

“Vi har sat en proces i gang, og det er gået over al forventning”.

Det siger Dan E. Føh, hovedbestyrelsesmedlem i IF Midtdjurs og blandt tovholderne i det udviklingsprojekt, som i samarbejde med DGI Østjylland skal ruste idrætsforeningen til en fremtid som omdrejningspunkt i en forventet spændende udvikling med forøget bosætning i Ryomgård.

Efter det første fyraftensmøde i projektet i december med næsten 50 udvalgte deltagere, mødte der forleden over 30 deltagere op til det opfølgende møde med fire centrale emner på dagsordenen.

“Deltagerne delte sig for at diskutere kontingentstruktur, kommunikation og branding, struktur og organisation, og rekruttering og fastholdelse af medlemmer, frivillige ledere og trænere,” fortæller Dan E. Føh.

Et bredt udsnit af borgere diskuterede på kryds og tværs fremtiden for IF Midtdjurs ved de to møder. Foto: IF?Midtdjurs

Et bredt udsnit af borgere diskuterede på kryds og tværs fremtiden for IF Midtdjurs ved de to møder. Foto: IF?Midtdjurs

Fokus på fire emner

Mødet i den nye Multihal forrige torsdag sluttede med at der blev nedsat en arbejdsgruppe indenfor hver af de fire emner, som nu skal arbejde videre frem til 1. juni og derefter fremlægge løsningsforslag for hovedbestyrelsen.

“På det første møde fandt vi frem til de centrale emner. På mødet forleden arbejdede vi konkret med emnerne, men stadig med fokus på at se og finde muligheder uden at for eksempel at se på økonomi. I arbejdsgrupperne skal vi nu arbejde os frem til praktisk gennemførlige løsninger,” siger Dan E. Føh.

De operationelle forslag skal derefter behandles i IF Midtdjurs' hovedbestyrelse. Her skal man tage stilling til indholdet af forslagene og den videre køreplan, som kan lægge op til vedtægtsændringer på de forestående generalforsamlinger i hovedforeningen og de forskellige afdelinger.

Stort byggeri på vej

Samtidig med at udviklingsprocessen kører i IF Midtdjurs sker der også spændende ting omkring de fysiske rammer for idrætsudøvelsen og borgeraktiviteter i Ryomgård. Sidste år tog man den nye Multihal i brug, og i foråret åbner den nye kunstgræsbane på stadionanlægget.

“Næste skridt bliver sammenbygningen af den nye Multihal med det eksisterende klubhus i et nyt Ryomgård Kultur- og Fritidscenter med mødelokaler, professionelt køkken og lokaler til bespisning af blandt andet Marienhoffskolens elever, lokaler til kirkens arbejde og undervisning, og til at huse den Bogcafe, som i dag har til huse i det gamle posthus,” fortæller Dan E. Føh.

Det bliver et stort projekt, som IF Midtdjurs skal drive med Marienhoffskolen, menighedsrådet og distriktsrådet som partnere.

“Vi har snart de endelige tegninger klar, og planen er, at spaden stikkes i jorden med udgangen af året. Vi forventer, at Ryomgård Kultur- og Fritidscenter kan tages i brug ultimo 2019,” siger Dan E. Føh.

Publiceret 09 February 2018 06:00

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV

DEBAT: Fælles Fest på sidste skoledag aflyst - er den død?

LÆSERBREV Det har været en tradition gennem 22 år, at skolerne i det østlige Djursland – primært Grenaa, har afholdt en samlet fest i Åstrup-hallen for at fejre sidste skoledag for afgangseleverne i 9. og 10. klasse.

I år er sidste skoledag fredag 1.6. – samme dag om aftenen var der iscenesat den nævnte fælles fest.

Det er et stort set up – med kæmpe diskotek, solister, vagter, forældrehjælpere (ca. 60 personer), masser af forberedelser – herunder kontakt med Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune, Beredskabsgård. Det er beklageligt at skulle melde afbud til alle implicerede. Der er forsøgt og forsøges med andre lokaler, men indtil videre uden held.

De foregående år – med undtagelse af 2017 - har deltagelsen været stabil på ca. 250-300 unge mennesker.

Grundet faldende tilslutning i 2017 (160) – valgte man at udvide antallet af inviterede skoler, til at omfatte alle skoler i det østlige Djursland – sågar med deltagelse helt fra Auning.

Desværre har nogle af de mest leveringsdygtige skoler i Grenaa i år valgt at afholde selvstændige fester i omkringliggende forsamlingshuse. Det skete til dels også i 2017, sammenholdt med et generelt faldende elevtal.

Det er for så vidt godt for forsamlingshusene, at disse bliver anvendt. Men de alternative fester smadrer desværre også det koncept som er blevet opbygget gennem 22 år. Et koncept som er hilst velkommen af Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune. Dels fordi de unge mennesker er samlet et sted, dels fordi der til festen i Åstruphallen er ekstremt kontrol med uvedkommende tilgang, de unge menneskers ve og vel, herunder indtag af alkohol, og ikke mindst skrap/skarp kontrol med at euforiserende stoffer ikke er tilgængelige udefra eller medbringes.

Nuvel – nævnte kontroller finder ganske sikkert også sted i forsamlingshusene o.a., men i Åstruphallen rådes der over eksperter ved f.eks. indgang, tillige med tilstedeværelsen af de førnævnte instanser. Politi, Natteravne, SSP og Ungdomsskole vil naturligvis og besøge de alternative feststeder, men man må forvente at aktiviteten grundet de flere steder, vil blive lavere. Det er kedeligt, for det er meget, meget unge mennesker man har med at gøre.

Ydermere vil de elever der ikke har mulighed for at deltage i de andre fester nu være overladt til sig selv, og det giver behov for øget kontrol i byområdet.

En sideopgave for involverede forældre, har også været hjælp til og kontrol med elever der fester i Anlægget i Grenaa i dagtimerne på dagen. Forældre har i hold fokuseret på at hjælpe nødstedte elever der, samt foretaget oprydning/samling af affald i de af kommunen udlånte skraldestativer og container. Denne opgave kan ikke foretages mere.

Susanne Ø. Hansen og Carl-Eric W. Pallesen har i en årrække trukket de værste læs for forældregruppen. I år skulle være sidste gang, og konceptet var fulgt til dørs til et hold nye forældre. Det er ærgerligt for forældregruppen at ideen med en kontrolleret fest i Åstruphallen ikke kan videreføres – eller kan den? Det kræver absolut fortsat og forstærket opbakning fra forældre, skoler og elever.

En diskussion om ideen med alkoholfester for unge under 18, melder sig også på banen. Man kan ikke købe sig til alkohol når man er under 18, - men man kan godt holde en lukket fest med alkohol for unge under aldersgrænsen. En mere intens og oplysende indsats vil være på sin plads – en fælles indsats fra forældre og undervisningssteder – man kan godt more sig uden alkohol.