Kommentar:

Længe leve Syddjurs Bibliotek

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør:

En gang var der et lystigt medlem af den daværende Midtdjurs Kommunalbestyrelse, der havde sin helt egen dagsorden, når bibliotekernes forhold var på dagsordenen.

“Hvis folk vil låne bøger, må de melde sig ind i en bogklub,”?lød det fra manden, der var medlem af Fremskridtspartiet til den øvrige forsamlings store moro.

Underforstået, at udlån af bøger ikke var en kommunal opgave.

Om politikeren virkelig mente, hvad han sagde, blev aldrig efterprøvet, og det var sikkert godt nok.

Bibliotekerne er fortsat en stor del af kulturen i kommunerne.

Således også i Syddjurs, hvor det heldigvis stadig er muligt at komme på et bibliotek og nyde roen og en andægtig stilhed, mens man enten går fra boghylde til boghylde eller sidder med en stak bøger.

Det selvom bibliotekerne også fungerer som digitale varmestuer for mange borgere og Borgerservice.

Syddjurs Bibliotek har netop sendt sit program ud for årets første seks måneder, og stor ros til det.

Den nye biblioteksleder Claus Pettersson satser helt bevidst på at komme ud til borgerne der, hvor de bor.

Kulturpolitisk er det oplagt, at det må være sådan.

Forfatterarrangementer, højskoleaftener, og foredragsaftener kan foregå mange andre steder end på bibliotekerne i de store byer. Bibliotekslederens decentrale tilgang og ønske om at række ud til alle områder i kommunen fortjener stor applaus. Liv i Forsamlingshusene har vist vejen, og tankegangen er nu den samme hos bibliotekerne.

Programmet har den nødvendige bredde og rummer alt fra forfatteraftener med notabiliteter som Merete Pryds Helle (er afviklet) og Svend Aage Madsen til foredrag med 80'ernes store fodboldlandstræner Sepp Piontek. Hertil kommer foredragsaftener om kollektivbevægelsen på Djursland og om historien bag Maltfabrikken i Ebeltoft.

Maltfabrikkens historie fortælles i Hornslet, så kom ikke og sig, at Syddjurs Bibliotek ikke gør noget for at fremme sammenhængskraften og forståelsen områderne imellem i Syddjurs.

Det er sjældent, at politikerne roser bibliotekerne. Ufortjent - Syddjurs har fået et godt biblioteksvæsen for få penge og en fremsynet leder, der konkret bidrager til borgerinddragelse.

Publiceret 09 February 2018 07:00

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV

DEBAT: Fælles Fest på sidste skoledag aflyst - er den død?

LÆSERBREV Det har været en tradition gennem 22 år, at skolerne i det østlige Djursland – primært Grenaa, har afholdt en samlet fest i Åstrup-hallen for at fejre sidste skoledag for afgangseleverne i 9. og 10. klasse.

I år er sidste skoledag fredag 1.6. – samme dag om aftenen var der iscenesat den nævnte fælles fest.

Det er et stort set up – med kæmpe diskotek, solister, vagter, forældrehjælpere (ca. 60 personer), masser af forberedelser – herunder kontakt med Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune, Beredskabsgård. Det er beklageligt at skulle melde afbud til alle implicerede. Der er forsøgt og forsøges med andre lokaler, men indtil videre uden held.

De foregående år – med undtagelse af 2017 - har deltagelsen været stabil på ca. 250-300 unge mennesker.

Grundet faldende tilslutning i 2017 (160) – valgte man at udvide antallet af inviterede skoler, til at omfatte alle skoler i det østlige Djursland – sågar med deltagelse helt fra Auning.

Desværre har nogle af de mest leveringsdygtige skoler i Grenaa i år valgt at afholde selvstændige fester i omkringliggende forsamlingshuse. Det skete til dels også i 2017, sammenholdt med et generelt faldende elevtal.

Det er for så vidt godt for forsamlingshusene, at disse bliver anvendt. Men de alternative fester smadrer desværre også det koncept som er blevet opbygget gennem 22 år. Et koncept som er hilst velkommen af Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune. Dels fordi de unge mennesker er samlet et sted, dels fordi der til festen i Åstruphallen er ekstremt kontrol med uvedkommende tilgang, de unge menneskers ve og vel, herunder indtag af alkohol, og ikke mindst skrap/skarp kontrol med at euforiserende stoffer ikke er tilgængelige udefra eller medbringes.

Nuvel – nævnte kontroller finder ganske sikkert også sted i forsamlingshusene o.a., men i Åstruphallen rådes der over eksperter ved f.eks. indgang, tillige med tilstedeværelsen af de førnævnte instanser. Politi, Natteravne, SSP og Ungdomsskole vil naturligvis og besøge de alternative feststeder, men man må forvente at aktiviteten grundet de flere steder, vil blive lavere. Det er kedeligt, for det er meget, meget unge mennesker man har med at gøre.

Ydermere vil de elever der ikke har mulighed for at deltage i de andre fester nu være overladt til sig selv, og det giver behov for øget kontrol i byområdet.

En sideopgave for involverede forældre, har også været hjælp til og kontrol med elever der fester i Anlægget i Grenaa i dagtimerne på dagen. Forældre har i hold fokuseret på at hjælpe nødstedte elever der, samt foretaget oprydning/samling af affald i de af kommunen udlånte skraldestativer og container. Denne opgave kan ikke foretages mere.

Susanne Ø. Hansen og Carl-Eric W. Pallesen har i en årrække trukket de værste læs for forældregruppen. I år skulle være sidste gang, og konceptet var fulgt til dørs til et hold nye forældre. Det er ærgerligt for forældregruppen at ideen med en kontrolleret fest i Åstruphallen ikke kan videreføres – eller kan den? Det kræver absolut fortsat og forstærket opbakning fra forældre, skoler og elever.

En diskussion om ideen med alkoholfester for unge under 18, melder sig også på banen. Man kan ikke købe sig til alkohol når man er under 18, - men man kan godt holde en lukket fest med alkohol for unge under aldersgrænsen. En mere intens og oplysende indsats vil være på sin plads – en fælles indsats fra forældre og undervisningssteder – man kan godt more sig uden alkohol.