Biskop åbnede Brandes-udstilling

Biskop Henrik Wigh-Poulsen var tilbage i Grenaa for at åbne udstilling i Kulturhuset

Af
Af Søren Andersen

GRENAA: Biskop i Aarhus Stift, Henrik Wigh Poulsen, var tilbage til sin gamle hjemegn, da han onsdag åbnede den store Peter Brandes-udstilling i Kulturhuset Pavillonen i Grenaa.

Og han fortalte da også i sin tale, at han altid er glad for invitationer fra Grenaa, hvor han har trådt både barndoms og ungdomssko i byens gader og på egnen. Biskoppen er søn af sognepræst P. K. Poulsen fra Ålsø.

“Og lige præcis dét, der også er anledning til ferniseringen her i dag, nemlig opstillingen af Peter Brandes skulptur, “Ofrende” i 1995, har jeg nogle erindringer om, selvom jeg på det tidspunkt, ikke boede her i byen længere, men mine forældre var stort set lige flyttet herind ude fra oplandet, og min far især var meget optaget af skulpturens opstilling og deltog i debatten, der fulgte,” sagde Henrik Wigh-Poulsen.

Han understregede, at personlige erindringer vel også er noget, der føjer sig til vores oplevelse af et kunstværk.

“Ikke mindst fordi kunstværker i det offentlige rum jo i sagens natur er opstillet med henblik på at stå længe, også længere end mands minde, og på den måde stå der for at blive betragtet og oplevet af generationer, og på den måde jo også føje sig ind i den fælles og individuelle erindring.”

“Den skæbne, om man så må sige, er jo blevet Søren Kanne til del, og den bør også mener jeg, og sikkert også min nu afdøde far, blive Brandes skulptur “Ofrende” til del. Der er selvfølgelig store forskelle på de to skulpturer i kirkens umiddelbare nærhed, både hvad stil og alder angår. Men begge maner de jo på hver deres måde til eftertanke, hvad angår historiske begivenheder.”

“Søren Kanne minder os om en lokal begivenhed og om heltedåd og opofrelse og Blichers digt om begge dele. Mens Brandes skulptur peger hen på noget langt mere universelt. Den griber med sit motiv, som så meget andre værker fra Brandes hånd, ned i en mytologisk, en bibelsk, en gammeltestamentlig og dermed almenmenneskelig urgrund. Den peger på et dybt og grundlæggende træk i menneskets historie og i menneskers adfærd overfor andre mennesker, nemlig trangen og viljen til at ofre for en højere sags tjeneste. Som Brandes selv har udtrykt det: “Det uskyldige offer for andres villighed til at lystre blindt og uden spørgsmål ofre det dyrebareste eje”,” sagde biskoppen.

“Men det karakteristiske ved Peter Brandes skulptur på Torvet er, at den ofrede på ingen måde er i balance, men bøjer sig så dybt for sin bøddel, at det visuelt bryder med enhver harmoni. Måske var det derfor at nogle så sig sure på den opstillede skulptur på torvet dengang tilbage i 1995, at den forstyrrer harmonien med sit mægtige og foruroligende foroverbøjede knæk.

Men sådan skal det være, for dens hensigt er jo også at huske os på, hvad vi måske gerne vil glemme eller prøver på at fortrænge. Skulpturen “Ofrende” fastholder disharmoni og ubalancen i det, vi gerne vil harmonisere og glemme om os selv,” sagde Henrik Wigh-Poulsen.

Publiceret 06 March 2018 11:36

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV