Djursland for fuld Damp:

Kunne ikke lægge navn til regnskab

Paul Busk Jensen fortæller hvorfor han forlod DFFD-bestyrelsen. Formanden Torben Jensen har et helt andet syn på sagen.

"Før borgerforeningen går ind og smider en masse penge ind i Djursland for fuld Damp, så bør man sikre sig, at “dampen” har økonomisk orden i eget hus”.

“Det var budskabet fra den lokale erhvervsmand og iværksætter Paul Busk Jensen, da han tog ordet på generalforsamlingen i Allingåbro Borgerforening for at melde ud med en advarsel for at sikre, at et eventuelt tilskud til “dampen” ikke vil risikere at være spildt.

Det skete i forbindelse med, at forsamlingen forholdt sig til udmeldingen fra Djursland for fuld Damp om, at det er ved at være slut med de røde veteranbusser, der er blevet for bekostelige at køre videre med.

Formand Benno Blæsild gav i sin beretning udtryk for, at Allingåbro vil være meget ked af at miste de flotte røde busser, der har været lidt af et vartegn for aktiviteterne, der drives ud fra den gamle station.

Han efterlyste en henvendelse fra “dampens” bestyrelse og ville ikke afvise, at borgeforeningen måske kunne gå ind og være med til at understøtte bevarelse af de røde busser under en eller anden form.

Til stede i salen på Allingåbro Hotel var Fritz Sørensen, nyvalgt medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs for socialdemokraterne og en af kommunens to repræsentanter i bestyrelsen for Djursland for fuld Damp”.

Han forklarede, at han kun havde deltaget i et enkelt bestyrelsesmøde men naturligvis ville bringe budskabet fra borgerforeningen videre.

Kommunens repræsentant oplyste, at han var gjort bekendt med, at en lokal vognmand også havde vist interesse for at være behjælpelig med at redde busserne, hvis det var muligt.

Nej til at nedskrive værdien

Paul Busk Jensen redegjorde for sine betænkeligheder ved at fortælle, hvorfor han havde valgt at trække sig fra bestyrelsen for fuld damp.

“Jeg ønskede, at man begyndte at nedskrive værdien af de gamle busser, der står værdiansat til et alt for højt beløb”.

Ifølge Paul Busk Jensen, blev det ønske pure afvist af formanden, tidligere borgmester Torben Jensen, med den begrundelse, at Djursland for fuld Damp skulle komme ud med et overskud.

Konsekvensen var, at Paul Busk Jensen ikke kunne skrive under på regnskabet.

“Jeg skriver under på mange regnskaber hvert år. Men her kunne jeg ikke skrive under. Det ville være ulovligt og ansvarspådragende når jeg vidste, at busserne var fastsat til en alt for høj værdi. I regnskabet for 2016 er bussernes værdi sat til 1,738.419 kroner millioner.

Torben Jensen, formand for Djursland for fuld Damp, afviser Paul Busk Jensens udtalelser om, at værdien af de røde veteranbusser har været kunstigt pustet op for at pynte på foreningens regnskaber.

“Det er korrekt, at Paul anfægtede værdiansættelsen af busserne. Men det er ikke min opfattelse, at han valgte at trække sig fra bestyrelsen af den grund”.

Torben Jensen mener, at der mere var tale om en utilfredshed fra det tidligere bestyrelsesmedlem med de aktiviteter, der finder sted i Djursland for fuld Damp”.

“Jeg ser det som om Paul Busk Jensen betragter Djursland for fuld Damp som en konkurrent til “Det Kreative Hus”.

Savner lokal opbakning

At det er kommet som en overraskelse for Allingåbro Borgerforening, at det er ved at være slut med veteranbusserne, forstår Torben Jensen ikke.

Han henviser til, at borgerforeningen har været med til flere bestyrelsesmøder i Djursland for fuld Damp, ligesom referaterne fra disse møder er sendt til borgerforeningen.

Torben Jensen er skuffet over, at man ikke har kontaktet ham for at få en nærmere orientering om den udvikling, der på det seneste har skabt en masse unødig røre omkring hele projektet.

Formanden lægger ikke skjul på, at han gerne ser flere folk fra Allingåbro involvere sig i Djursland for fuld Damps aktiviteter i byen.

For det har det nemlig, efter hans opfattelse, knebet med den lokale opbakning.

Hvorfor har han ikke nogen forklaring på.

Publiceret 06 March 2018 12:00

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV