Rød smiley til Vestre Skole i Grenaa

Flere skoler lever ikke op til Arbejdstilsynets krav og har fået påbud

Af
skolesyn Af Marie-Louise Andersen

JP Aarhus

grenaa: ”Discount-forberedelse” og ”stress-symptomer” er nogle af de ord, som medarbejdere på Grenaas Vestre Skole bruger til at karakterisere hverdagen på skolen. Det fremgår af en rapport fra Arbejdstilsynet, der begrunder to påbud omkring det psykiske arbejdsmiljø. Skolen har desuden fået påbud om at reparere en trappe, fjerne såkaldt farlig kemi fra fysiklokalet samt mærke beholdere med kemiske væsker korrekt. I alt fem påbud samt et påbud om at søge rådgivning til at løse de forskellige problemer. Det psykiske arbejdsmiljø er den del af Arbejdstilsynets vurdering, som skoleleder Jacob Hørlyk lægger mest vægt på. “De tre fysiske forhold ordnede vi samme dag. Det var enkelte små ting. Men der er ingen tvivl om, at påbuddet om det psykiske arbejdsmiljø er alvorligt. Det er noget, vi har arbejdet med i mange år,« siger han.

Psykisk pres

Af Arbejdstilsynets rapport fremgår det, at medarbejderne oplever et markant arbejdspres, som blandt andet betyder, at de ikke føler, at de kan leve op til folkeskolens formålsparagraf om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Medarbejdere oplyser, at det er de svageste elever, anslået 3-5 i hver klasse, som medarbejderne ikke når omkring og får løftet fagligt, så de bliver så dygtige, som de kan, står der blandt andet. Skolens medarbejdere angiver også, at flere mærker stress-symptomer som glemsomhed og dårlig søvn, ligesom de trods et godt kollegaskab »snapper af kolleger«. “Ifølge ledelsen forekommer det, at medarbejdere kommer grædefærdige til ledelsen over arbejdsopgaver, som de ikke kan overskue at løse, hvorfor ledelsen omorganiserer,” står der også.

En proces

Skoleleder Jacob Hørlyk anerkender således også, at medarbejderne er pressede. Noget som gør sig gældende på mange skoler, mener han. “Der er et stort pres i indskoling i forhold til elever, som ikke følger personalets anvisninger. Det er noget, vi har arbejdet med i flere år. Vi forsøger at klæde personalet bedre på og laver en organisationsændring i forhold til, hvordan vi modtager elever i 0. klasse, for at de kan passe bedre ind i den kasse, der hedder skole, fra start af.” Også i udskolingen er der et stort arbejdspres, hvilket han i høj grad tilskriver skolereform og arbejdstidsregler. “Vi er i gang med en kæmpestor kulturændring. Lærerne har ikke tid til det samme som før, og der er en udfordring med, hvad de kan nå, og hvad der er godt nok,” siger Jacob Hørlyk og forklarer, at der simpelthen ikke er tid til at “levere det ypperste” hver gang. “Ikke dermed sagt, at det er tilfredsstillende. Men det handler om, hvor meget tid man har til rådighed i forhold til de opgaver, der er i lærerstillingen. En ting er, at de skal undervise, men der er også et hav af andre opgaver. Forældre og børn der ikke trives, henvendelser man skal tage sig af, elevplaner, handleplaner, skemaer,” opremser Jacob Hørlyk. Arbejdstilsynet har igennem flere år haft særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø på folkeskolerne, senest i forbindelse med et såkaldt udvidet risikobaseret tilsyn i 2017. Det er typisk høje følelsesmæssige krav og risikoen for trusler og vold, som Arbejdstilsynet bemærker lyder det fra tilsynschef i Arbejdstilsynet, Tommy Bach. “Vi ser, at mange skoler er gode til at forebygge, men der er også skoler, hvor forebyggelsen ikke er tilstrækkelig,” siger tilsynschef i Arbejdstilsynet, Tommy Bach. En søgning på smileyer til skoler i Østjylland (undtaget Aarhus) viser da også, at det ikke kun er på Vestre Skole i Grenaa, at der er problemer med arbejdsmiljøet. 10 skoler har inden for et halvt til et helt år fået gule smileyer, hvoraf seks omhandler påbud på det psykiske arbejdsmiljø eller såkaldt vold og traumatiske hændelser. Vestre Skole er dog den eneste med en rød smiley.

Publiceret 13 March 2018 00:00

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV