Skolen.com har cirka en hektar skov, der gennem otte år er indrettet til undervisning i det fri.
Skolen.com har cirka en hektar skov, der gennem otte år er indrettet til undervisning i det fri.
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Baneoverskæringer: skolen.com i klemme ved overskæring

En lukning af overskæringen ved Homå vil afskære skolen.com adgangen til udelokaler og skolevejen bliver længere for elever

Folketinget afsatte i forbindelse med aftalen om grøn transportpolitik i 2009 36 mio. kroner om året frem til 2020 til nedlæggelse af usikre overkørsler i hele Danmark på det statslige jernbanenet.
Banedanmark har efter møder med myndigheder og naboer til jernbanen sendt sit forslag videre til Ekspropriationskommissionen. Herfra er de konkrete forslag nu offentliggjort, og der afholdes besigtigelsesforretninger i uge 38-39. Den endelige beslutning sker cirka seks uger senere.
Overskæringen ved Homå mellem de to undervisningssteder er én af de 36 overskæringer mellem Ryomgård og Grenaa, som Banedanmark foreslår at lukke. Der lægges op til, at der skal være 12 i fremtiden.
Til selve ekspropriationsforretningen gennemgår kommisionen den vedtagede løsning, hvor der ses på konsekvenserne for den enkelte lodsejer. Lodsejeren kan nu fremkomme med de tab, som han/hun mener bør værdisættes. Det er alene ekspropriationskommisionen der fastsætter erstatningen størrelse.

Folketinget vedtog i 2009 en aftale om grøn transportpolitik, hvor forbedring af sikkerheden ved overskæringer indgik. Det rammer nu skolen.com i Homå, hvor skoleleder Kristina Holt er urolig over konsekvenserne for skolen og dens elever.

“Det vil være et problem for mange af børnene med transport til skole og børnehave, og det betyder også, at vi ikke længere kan undervise i skoven.”

Den lille nærliggende skov er på 1 hektar, og er gennem årene blevet indrettet med lejrpladser, broer, stier, en stor samisk lavu (rundtelt) med træbund og meget andet. Skovarealerne indgår på lige fod med skolens øvrige undervisningslokaler i det daglige skema.

Fra 200 m til 2 km

I dag er der et par hundrede meter mellem skolebygningen og hen til skoven. Hvis overskæringen lukkes, vil der blive cirka to kilometer. Ifølge oplægget fra Banedanmark skal der nemlig etableres en cykelsti langs jernbanesporet hen til næste overskæring. Det betyder en tur på i alt fire kilometer for at benytte skoven.

Som nævnt er det ikke kun undervisningen, der rammes. Også de fleste af skolens elever får en længere vej til skole, idet baneoverskæringen krydser vejen mellem Homå og skolen.com. Skolens elever kommer både fra Homå, Syddjurs og Aarhus.

Kristina Holt, leder af skolen.com, ved indgangen til skoven. Skolens bygninger ligger et par hundrede meter længere nede ad vejen.
Kristina Holt, leder af skolen.com, ved indgangen til skoven. Skolens bygninger ligger et par hundrede meter længere nede ad vejen.

Bro eller tunnel?

Kristina Holt og hendes mand købte stedet i 1998. De har selv renoveret, og Kristina Holts mand driver her meditationsskolen Munach. I 2009 åbnede skolen.com med 15 elever. I dette skoleår er 54 elever og 11 børnehavebørn startet.

Kristina Holt synes objektivt set, at det er godt med en forbedret sikkerhed ved overskæringer og ønsker derfor ikke at virke bagstræberisk. Men hun håber, at der kan findes en bedre løsning end cykelstien. Hvis der ydes kompensation for generne, er hun klar til at skyde pengene i finansiering af en bro eller en tunnel,.

Publiceret: 17. August 2017 10:45

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Grenaa

Bøger
ANNONCER
Se flere