Strandhuset og det ny velkomstcenter, som det kommer til at tage sig ud i følge arkitektforslaget
Strandhuset og det ny velkomstcenter, som det kommer til at tage sig ud i følge arkitektforslaget
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Debat Syddjurs: Velkomstcenter og partiske embedsmænd

Af Flemming Kattrup, Strands Havvej 18, 8420 Knebel:

Åbent brev til kommunaldirektør Poul Møller, Syddjurs Kommune:

Den 8. marts 2017 behandler PUK-udvalget en anmodning fra Nationalpark Mols Bjerge om igangsætning af arbejdet med, fra kommunal side, ændring af og nyt lokalplantillæg for det af Nationalparken ønskede (gennemtrumfede) velkomstcenter ved Kalø.

På mødet fremkom der – fra et medlem, der ligeledes sad i Fredningsnævnet – en indsigelse mod nationalparkens usande påstand i ansøgningen om, at der fra Fredningsnævnet forelå et bindende forhåndstilsagn om godkendelse.

Ansøgningen blev trods dette videresendt til byrådet - med anbefaling af dig.

Jeg klagede i mail af 11. marts direkte til dig og viceborgmester Kirstine Bille, der jo var formand og anmodede om, at denne usandhed blev rettet, således at byrådsmedlemmerne fik en sandfærdig ansøgning fra nationalparken til stillingtagen.

Det skete ikke trods flere rykkere til K. Bille.

Dig hørte jeg intet fra. Alene der lugter det.

Tværtimod fremkom der, vel fra din side, 8 (otte)! måneder senere pludselig en hovsa-for-høringsperiode på kun 14 dage. Og midt under den igangværende kommunale valgkamp! – Det lugter ligeledes.

Specielt da du under præsentationen af Nationalparkens 'vinderprojekt' på Kulturhotellet i Rønde blev aflyttet i at udtale, at: ”Nu må vi (kommunen vel) se at få sat gang i det kommunale arbejde med udformning og ændringer af diverse lokalplaner”. - Til flere hundred tusind kroner? – Igen lugter det.

Nu holder PUK-udvalget så møde onsdag den 7. februar med et punkt 31 til orientering om vel høringssvarene, der er kommenteret ivrigt med mod-invendinger fra ”Administrationen”. – Også dig?

Her kommer der så endelig et forkølet svar til en høringsindsender med netop mit klagespørgsmål fra marts.

Denne gang 'beklager man', såfremt ”nogen” ku' ha' misforstået ”noget”, men ”manden er jo død”, så det gi'es der ikke meget for.

Mødet den 7. febr. skal så også være en orientering for de nye medlemmer af PUK-udvalget, men med lutter gammelt forherligelsesstof fra Erling Post og Co.

Intet om de over 6.000 protesterende underskrivere.

Intet om, at der ikke engang foreligger et driftsbudget, eller at Nationalparken kun har nogle få millioner af de vel langt over fyrre, projektet i bedste fald kan etableres med.

Vi modstandere mærker ikke meget til neutraliteten, vi forventer fra 'embedsmændene' i kommunen.

Der er noget, der partout skal 'køres igennem'.”

Publiceret: 03. Februar 2018 15:17

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Grenaa Bladet

Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt