Kommunalvalg 2017
Marianne Kierkegaard stiller op til både Kommunalvalg og Regionsrådsvalg for Venstre. Foto: Lars Norman Thomsen
Marianne Kierkegaard stiller op til både Kommunalvalg og Regionsrådsvalg for Venstre. Foto: Lars Norman Thomsen
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

KV17 - debat Syddjurs: Honnør til 3.400 medarbejdere og ledere

Af Marianne Kierkegaard (V), Syddjurs Byråd - kandidat til KV17:

“Byrådet har nu vedtaget Budgettet for 2018. Jeg og Venstre er rigtig godt tilfredse med budgetaftalen. Vi har i en flerårig indsats fået oparbejdet en stærk økonomi og for første gang i Syddjurs Kommunes levetid har vi kunnet udnytte den serviceramme som finansloven tillader os. Vi har med andre ord kunnet give ekstra service og velfærd til borgerne.

Det er virkelig en stor glæde at se, at den indsats som vi gennem flere år har arbejdet med, nu giver afkast i form af en positiv udvikling med tilflytning til kommunen og med vækst i virksomhederne med flere arbejdspladser.

Gennem effektiviseringer, kloge investeringer og dygtig økonomistyring er vi nået hertil hvor vi kan sige, at vi har en solid økonomi, som gør at vi kan investere i bedre velfærd.

Det er ikke mindst de 3.400 medarbejdere og ledere i kommunen, som hver dag arbejder for at kunne give borgerne god velfærd på alle områder fra barn til ældre.

De fortjener stor ros for dygtigt og engageret arbejde.

I Budget 2018 har vi fortsat fundet plads til ekstra midler til indsatser til gavn for borgerne, hvor Venstre har haft følgende mærkesager som vi fik med i budgetaftalen:

1) Nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger

2) Flere byggemodninger og salg af byggegrunde til den stigende efterspørgsel

3) En ny pulje - landsbypuljen, som kan give støtte til erhvervsfremmende projekter

4) En styrket idrætspulje

5) Midler til sammenhængende trafikplan

6) Asfalt til vejene

7) Midler til udrulning af højhastighedsnet

8) Øget fremkommelighed og trafiksikkerhed: flere cykelstier - Vrinners- Egens//Egens havhuse, Boeslum - Ebeltoft og så er Hornslet - Rosenholm Slot opprioriteret, renovering af fortove, beskæring langs veje samt trafikundervisning i skolerne

9) Ekstra midler til forbedret vandføringsevne i de kommunale vandløb

10) Ekstra midler til forebyggende indsats i sundhedsplejen, styrkede daginstitutioner, midler til ny børnehave i Knebel og Mols i udvikling samt et større beløb til udvikling af skoler, børnehaver og fritidstilbud i Hornslet.

Folkeskolen friholdes for besparelser, og ligeså ungdomsskolen, som får tilført ekstra midler og også UU-vejledningen styrkes.

11) Videreførsel af akuttelefonen for borgere med sociale eller psykiske problemer

12) Vi bibeholder rengøring hver 2. uge på ældreområdet, vi bibeholder materialer til brugerstøttede aktiviteter og vi styrker sygeplejen til forebyggelse af indlæggelser.

Jeg glæder mig til at se, hvordan de ekstra midler kan udfoldes og gøre mest gavn med ekstra velfærd hos børn, unge, erhvervsaktive og ældre, og jeg vil rigtig gerne være med til det arbejde i det nye byråd. Derfor stiller jeg op igen til Kommunalvalget 21. november.”

 

Publiceret: 16. Oktober 2017 16:57

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Lokalavisen Grenaa

ANNONCER
Se flere
Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt