Energiregnskab:

Se, hvor grøn din kommune er

36 procent af energiforbruget i Region Midtjylland kommer fra vedvarende energikilder

Af
Af Lars Norman Thomsen

Region Midtjylland har kortlagt energiforbruget siden 2006, hvor andelen fra vedvarende energikilder var 23 procent.
De nye tal (2015) viser, at 36 procent af forbruget kommer fra vedvarende energikilder. Tallene viser samtidigt, at andelen af vedvarende energi i det nationale energiforbrug er på 28 procent.

“Udviklingen går den rigtige vej, og følger vi kurven, som den har udviklet sig mellem 2007 og 2015, så når vi 50 procent vedvarende energi i 2025. Men tallene viser også, at det er vigtigt, at vi nu holder momentum,” udtaler formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland Poul Erik Christensen (R) i en pressemeddelelse.

Store forskelle

Tallene dækker over en fordobling af vindkraft i regionen i årene 2010-2015, en 9-dobling af solenergi (dog fra et lavt udgangspunkt) og tæt ved en fordobling af biogasproduktionen. Det skyldes de mange anlægsprojekter som forsyningsselskaber, investorer, kommuner og borgere har gennemført.
Samtidigt afslører energiregnskabet dog store forskelle mellem de enkelte kommuner.

Samsø er absolut topscorer blandt de 19 kommuner, mens Silkeborg og Aarhus ligger lavest på listen med en andel på under 20 procent. Norddjurs og Syddjurs Kommuner sniger sig lige op i den bedste halvdel tæt på 50 procent.
“Alle 19 kommuner i regionen gør en indsats på det her område. Men ting som geografi, historie og politisk ambitionsniveau giver naturligt forskellige forudsætninger for, hvor hurtigt omstillingen sker,” udtaler Poul Erik Christensen i pressemeddelelsen.

Læs mere om energiregnskabet på:

  • www.rm.dk/regional-udvikling/energi-og-cleantech/strategisk-energiplanlagning/energiregnskaber/

Fakta

  • Region Midtjylland har siden 2006 opgjort andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug
  • Andelen udgør i det seneste regnskab 36 pct. (de nyeste tal er fra 2015)
  • Den vedvarende energi kommer primært fra biomasse og vind, mens en mindre andel kommer fra bionedbrydeligt affald, biogas og solenergi 
  • Målet i den regionale udviklingsstrategi er, at halvdelen af energiforbruget i 2025 kommer fra vedvarende energikilder
  • Det mål kræver en udvikling i samme tempo som nu

Publiceret 17 March 2017 08:53

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV

DEBAT: Fælles Fest på sidste skoledag aflyst - er den død?

LÆSERBREV Det har været en tradition gennem 22 år, at skolerne i det østlige Djursland – primært Grenaa, har afholdt en samlet fest i Åstrup-hallen for at fejre sidste skoledag for afgangseleverne i 9. og 10. klasse.

I år er sidste skoledag fredag 1.6. – samme dag om aftenen var der iscenesat den nævnte fælles fest.

Det er et stort set up – med kæmpe diskotek, solister, vagter, forældrehjælpere (ca. 60 personer), masser af forberedelser – herunder kontakt med Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune, Beredskabsgård. Det er beklageligt at skulle melde afbud til alle implicerede. Der er forsøgt og forsøges med andre lokaler, men indtil videre uden held.

De foregående år – med undtagelse af 2017 - har deltagelsen været stabil på ca. 250-300 unge mennesker.

Grundet faldende tilslutning i 2017 (160) – valgte man at udvide antallet af inviterede skoler, til at omfatte alle skoler i det østlige Djursland – sågar med deltagelse helt fra Auning.

Desværre har nogle af de mest leveringsdygtige skoler i Grenaa i år valgt at afholde selvstændige fester i omkringliggende forsamlingshuse. Det skete til dels også i 2017, sammenholdt med et generelt faldende elevtal.

Det er for så vidt godt for forsamlingshusene, at disse bliver anvendt. Men de alternative fester smadrer desværre også det koncept som er blevet opbygget gennem 22 år. Et koncept som er hilst velkommen af Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune. Dels fordi de unge mennesker er samlet et sted, dels fordi der til festen i Åstruphallen er ekstremt kontrol med uvedkommende tilgang, de unge menneskers ve og vel, herunder indtag af alkohol, og ikke mindst skrap/skarp kontrol med at euforiserende stoffer ikke er tilgængelige udefra eller medbringes.

Nuvel – nævnte kontroller finder ganske sikkert også sted i forsamlingshusene o.a., men i Åstruphallen rådes der over eksperter ved f.eks. indgang, tillige med tilstedeværelsen af de førnævnte instanser. Politi, Natteravne, SSP og Ungdomsskole vil naturligvis og besøge de alternative feststeder, men man må forvente at aktiviteten grundet de flere steder, vil blive lavere. Det er kedeligt, for det er meget, meget unge mennesker man har med at gøre.

Ydermere vil de elever der ikke har mulighed for at deltage i de andre fester nu være overladt til sig selv, og det giver behov for øget kontrol i byområdet.

En sideopgave for involverede forældre, har også været hjælp til og kontrol med elever der fester i Anlægget i Grenaa i dagtimerne på dagen. Forældre har i hold fokuseret på at hjælpe nødstedte elever der, samt foretaget oprydning/samling af affald i de af kommunen udlånte skraldestativer og container. Denne opgave kan ikke foretages mere.

Susanne Ø. Hansen og Carl-Eric W. Pallesen har i en årrække trukket de værste læs for forældregruppen. I år skulle være sidste gang, og konceptet var fulgt til dørs til et hold nye forældre. Det er ærgerligt for forældregruppen at ideen med en kontrolleret fest i Åstruphallen ikke kan videreføres – eller kan den? Det kræver absolut fortsat og forstærket opbakning fra forældre, skoler og elever.

En diskussion om ideen med alkoholfester for unge under 18, melder sig også på banen. Man kan ikke købe sig til alkohol når man er under 18, - men man kan godt holde en lukket fest med alkohol for unge under aldersgrænsen. En mere intens og oplysende indsats vil være på sin plads – en fælles indsats fra forældre og undervisningssteder – man kan godt more sig uden alkohol.