Uddannelse:

Mere jord under neglene på Auning Skole

Det seneste skoleår har ‘linjedage’ været en fast del at skoleskemaet for 7., 8. og 9. klasserne på Auning Skole. Her har eleverne hver onsdag været ude af klasselokalet for at lære på en? anderledes og mere praktisk måde, og det skal fortsætte til næste

Af
Af Janni K. Nielsen

Eleverne på Auning Skole har kunnet vælge mellem den praktiske EUD-linje, hvor man arbejder med mennesker, den international linje, den naturfaglige linje og linjen for krop, bevægelse og motion siden skoleårets start, hvor de ugentlige linjedage har givet eleverne mulighed for at fordybe sig i et selvvalgt fagområde. Her har eleverne valgt tre ud af de fem linjer, som de i årets løb har været igennem og stadig deltager i hver onsdag.

“Linjedagene handler om læring på nye måder. Læring er ikke kun noget, der foregår i et klasselokale, hvor læreren står og taler ved tavlen. Man lærer også af praktiske ting, og det giver motivation for eleverne at bruge hænderne og se noget blive til. På den måde handler det både om læring og motivation,” forklarer Lars Birger Sørensen, skoleleder på Auning Skole, som har været med til at søsætte linjedagene.

Spores ind på fremtiden

Syvende klasse har kørt forløbet for sig selv, mens 8. og 9. klasse kører det sammen og har indlagt besøg på ungdomsuddannelser som en del af linjedagene.

“Det er en vigtig del af linjedagene at spore eleverne ind på, hvad de gerne vil fremover, og her kan de komme ud og snuse til ungdomsuddannelserne. Hvis man eksempelvis vælger linjen med natur, så kan man besøge Skovskolen eller komme ud og lave noget ved et vandhul, men man kommer også ud på gymnasiet og ser, hvordan det er at have naturfag der. Naturfag bliver på den måde fællesnævneren, men på forskellige måder,” fortæller Lars Birger Sørensen.

Efter snart et år med linjedagene som fast del af skemaet for skolens ældste klasser, er man på Auning Skole nu i gang med at evaluere forløbet, som man ønsker at fortsætte med til næste skoleår.

“Vi har oplevet en stor motivation og interesse fra elevernes side. Derfor tænker vi, at vi vil fortsætte med linjedage til næste skoleår. Vi vil lave ændringer i forhold til, at vi hele året har kørt med alle onsdage, hvor vi fremover vil have linjedagene i perioder,” siger Lars Birger Sørensen.

Nye muligheder i spil

Samarbejdet med de lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner vil Auning Skole gerne fortsætte, men der er mulighed for, at der kommer ændringer i elevernes muligheder.

“Vi har samarbejdet med ungdomsuddannelserne, hvor de har budt os inden for, og det er vi taknemmelige over. De investerer også noget i det og lægger undervisere til og planlægger forløbene med vores lærere. På den måde er ungdomsuddannelserne klart med til at gøre vores tilbud bedre,” siger Lars Birger Sørensen. Han kan endnu ikke sige noget om, hvorvidt det bliver de samme tilbud og samarbejdsaftaler, der vil gøre sig gældende til næste år, men han er åben for nye tiltag.

“Vi vil være åbne for nye vinkler i forhold til linjerne. E-sport, som VidenDjurs også har uddannelser inden for, kunne være spændende. Det afhænger af, hvad vi tror på, og hvad vi har af kompetencer til i huset. Vi har også nogle musikkyndige, som vi kunne arbejde med. Men vi er i evalueringsfasen nu, så vi er ved at undersøge, hvad vi kan tilbyde næste skoleår,” afslutter Lars Birger Sørensen.

Publiceret 19 March 2017 10:34

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV

DEBAT: Fælles Fest på sidste skoledag aflyst - er den død?

LÆSERBREV Det har været en tradition gennem 22 år, at skolerne i det østlige Djursland – primært Grenaa, har afholdt en samlet fest i Åstrup-hallen for at fejre sidste skoledag for afgangseleverne i 9. og 10. klasse.

I år er sidste skoledag fredag 1.6. – samme dag om aftenen var der iscenesat den nævnte fælles fest.

Det er et stort set up – med kæmpe diskotek, solister, vagter, forældrehjælpere (ca. 60 personer), masser af forberedelser – herunder kontakt med Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune, Beredskabsgård. Det er beklageligt at skulle melde afbud til alle implicerede. Der er forsøgt og forsøges med andre lokaler, men indtil videre uden held.

De foregående år – med undtagelse af 2017 - har deltagelsen været stabil på ca. 250-300 unge mennesker.

Grundet faldende tilslutning i 2017 (160) – valgte man at udvide antallet af inviterede skoler, til at omfatte alle skoler i det østlige Djursland – sågar med deltagelse helt fra Auning.

Desværre har nogle af de mest leveringsdygtige skoler i Grenaa i år valgt at afholde selvstændige fester i omkringliggende forsamlingshuse. Det skete til dels også i 2017, sammenholdt med et generelt faldende elevtal.

Det er for så vidt godt for forsamlingshusene, at disse bliver anvendt. Men de alternative fester smadrer desværre også det koncept som er blevet opbygget gennem 22 år. Et koncept som er hilst velkommen af Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune. Dels fordi de unge mennesker er samlet et sted, dels fordi der til festen i Åstruphallen er ekstremt kontrol med uvedkommende tilgang, de unge menneskers ve og vel, herunder indtag af alkohol, og ikke mindst skrap/skarp kontrol med at euforiserende stoffer ikke er tilgængelige udefra eller medbringes.

Nuvel – nævnte kontroller finder ganske sikkert også sted i forsamlingshusene o.a., men i Åstruphallen rådes der over eksperter ved f.eks. indgang, tillige med tilstedeværelsen af de førnævnte instanser. Politi, Natteravne, SSP og Ungdomsskole vil naturligvis og besøge de alternative feststeder, men man må forvente at aktiviteten grundet de flere steder, vil blive lavere. Det er kedeligt, for det er meget, meget unge mennesker man har med at gøre.

Ydermere vil de elever der ikke har mulighed for at deltage i de andre fester nu være overladt til sig selv, og det giver behov for øget kontrol i byområdet.

En sideopgave for involverede forældre, har også været hjælp til og kontrol med elever der fester i Anlægget i Grenaa i dagtimerne på dagen. Forældre har i hold fokuseret på at hjælpe nødstedte elever der, samt foretaget oprydning/samling af affald i de af kommunen udlånte skraldestativer og container. Denne opgave kan ikke foretages mere.

Susanne Ø. Hansen og Carl-Eric W. Pallesen har i en årrække trukket de værste læs for forældregruppen. I år skulle være sidste gang, og konceptet var fulgt til dørs til et hold nye forældre. Det er ærgerligt for forældregruppen at ideen med en kontrolleret fest i Åstruphallen ikke kan videreføres – eller kan den? Det kræver absolut fortsat og forstærket opbakning fra forældre, skoler og elever.

En diskussion om ideen med alkoholfester for unge under 18, melder sig også på banen. Man kan ikke købe sig til alkohol når man er under 18, - men man kan godt holde en lukket fest med alkohol for unge under aldersgrænsen. En mere intens og oplysende indsats vil være på sin plads – en fælles indsats fra forældre og undervisningssteder – man kan godt more sig uden alkohol.