Havbrug:

Djursland har fået et nyt beredskab

En rækker foreninger og organisationer sammen om at kæmpe for et Kattegat uden havbrug

Af
Af Lars Norman Thomsen

Et nyt beredskab på Djursland er blevet en realitet.
Ikke et alternativ brandvæsen, men derimod et fælles netværk erhvervsorganisationer, aktive borgere, virksomheder og foreninger for natur og kultur, som er enige om at kæmpe for “et rent Kattegat - og et stop for havbrug,” som det nye beredskab fortæller i en pressemeddelelse.

Politisk rækker samarbejdet langt ud - fra Liberal Alliance til Enhedslisten.

Lokalt folkemøde

De involverede parter har på det seneste mødtes i Kulturhuset Pavillonen i Grenaa og hos Ree Park for at lægge en strategi for et lokalt folkemøde.

“Planen er gennem brede aktiviteter og folkeoplysning, at få sat en stopper for planerne om at etablere flere nye havbrug i Kattegat. Et rent hav og rene kyster er essentielle for Djursland og for det marine miljø. Ikke mindst er et rent Kattegat en vigtig forudsætning for en række erhverv på Djursland,” hedder det i pressemeddelelsen, hvor det også noteres, at alene turisterhvervet på Djursland omsætter samlet for ca. 1,9 mia/år og beskæftiger alt inklusive cirka 2.500 årsværk på Djursland.

Det nye beredskab er i kontakt til forskermiljøer, organisationer i Nordsjælland og relevante organisationer i Sverige, Norge og EU.

På stand-by

Det planlagte folkemøde bliver ikke til noget nu og her, fordi de potentielle havbrugsejere til åbne havbrug ikke er til sinds at søge lige nu.

I stedet følger beredskabet udviklingen og er klar til at rykke ud, hvis havbrug popper op igen på dagsordenen.

“I perioden, hvor ansøgerne om havbrug har stillet deres ansøgninger i bero, vil vi lokalt i samarbejdet overvåge udviklingen. Vi vil holde øje med en kommende bekendtgørelse og udmøntning af Lov 111 om havbrug, eventuelle nye ansøgning og havplaner. Særligt afventer vi med spænding at følge EU-kommissionens og EU-parlamentets klagekomités vurdering af den danske lov. Vi er klar til at trykke på startknappen for aktiviteter og mobilisering igen,” meddeler beredskabet i den fælles pressemeddelelse.

Flere med

Det er ikke en lukket gruppe, der nu er dannet. Det er fortsat muligt for andre at komme med på vognen.
Det kan ske ved, at man kommer på en kontakt-liste.
Det kan man gøre ved henvendelse pr. mail eller telefon til Bo Jacobsen, Mads Nikolajsen eller Flemming Rasmussen.
 

Beredskabet udgøres lige nu af følgende:

 • Privatpersoner:
  Bo Jacobsen
 • Visit Djursland:
  Flemming Rasmussen 
 • Réé Park:
  Jesper Stagegård
 • Miljøforeningen BLAK:
  Nina Bjarup Vetter
 • Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs: 
  Stig Bredstrup 
 • Kattegatcentret:
  Karsten Bjerrum Nielsen
 • Business Djursland:
  Bjarne Nielsen 
 • EU-havmiljø:
  Klage- initiativet v. Mads Nikolajsen
 • Levende Hav:
  Erik Bjørn Olsen
 • Naturfredningsforeningen, Norddjurs:
  Lars Sloth
 • Havbrugsgruppen Ebeltoft:
  Jeppe K. Hansen

Publiceret 07 September 2017 11:06

SENESTE TV