Kommentar:

Politik er at ville - også i lokalpolitik

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør:

'Politik er at ville', var den myrdede svenske statsminister Olaf Palmes valgsprog.

Sagt i en anden tid, i et andet land, i en anden politisk atmosfære.

Olaf Palmes valgsprog havde partifællerne i Syddjurs og deres støtter tilsyneladende glemt, da byrådet i sidste uge skulle beslutte, om Fredningsnævnets afgørelse om fredning af Kaløvig ved Rodskov-Eskerod, 271 hektar, skulle påklages (ankes) til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

På forhånd tegnede der sig et flertal på 14 -13 for IKKE?at anke afgørelsen.

De fire partier, der i fællesskab har udarbejdet et valgoplæg til KV17 til et grønnere Syddjurs: Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Det Radikale Venstre - i alt 13 mandater - blev imidlertid taget godt og grundigt med bukserne nede.

Det 14. mandat var sikret med løsgænger Anette Quist Busk, der ikke genopstiller og derfor virker til, at hun kun venter på årsskiftet.

Nu blev resultatet, at der alligevel var flertal for at anke - 13 mandater for 11 imod. Hvor blev de manglende tre stemmer af?

  1. Det Radikale Venstres Jan Kjær Madsen blev erklæret inhabil af byrådet, fordi han har plads i Fredningsnævnet og derfor har været med til at træffe beslutningen.
    Fair nok, men amatøragtigt, at Det Radikale Venstre i det mindste ikke forlods havde forespurgt juridisk om muligheden for at indkalde en suppleant.
    Denne mulighed åbnede borgmesteren op for på mødet, men da var det for sent.

  2. Både løsgænger Anette Quist Busk og dennes tidligere socialdemokratiske partifælle Hans Chr. Baltzer var fraværende. Det har de sikkert haft deres gode grunde til, men for søren i så prekær en sag...

  3. Reelt manglede der blot to stemmer, fordi forslaget om at anke ville være faldet ved stemmelighed.
Et skidt signal for fire partier, der går til valgkamp for et grønnere Syddjurs at tabe en vital grøn dagsorden totalt på gulvet.

Politik er at ville, også i lokalpolitik, men det kræver orden og klarhed i egne rækker, hvis man vil det nok."

Publiceret 07 September 2017 12:05

SENESTE TV