Natur:

Sort Sol i Kolind Engsø

Af
Af Thøger Pauli

Sort Sol koordinator:

"Så er der atter Sort Sol i Kolind Engsø. Tusindvis af stære samles hver aften langs Sundvejen fra Korupskovvej bag Kolind Station og flyver i fantastiske formationer frem og tilbage, inden de går til ro i rørskoven. Stærene flyver synkront som én stor organisme i kæmpe flokke og kan manøvrere frem og tilbage i fantastiske figurer. Man mener det skyldes, at stærene har en lille rund facon med meget små vinger, og så reagerer de lynhurtigt. Hver fugl har styr på 5-6 omkringflyvende fugle og reagerer på enhver ændring i flyveretning.

Fænomenet er særdeles populært, og folk kommer gerne langvejs fra i busser, for at opleve Sort Sol. Normalt tager man til Sønderjylland og sågar syd for grænsen for at opleve det, men man kan også opleve det på Djursland.

Hvis man møder op en time før solnedgang og stiller bilen ved rastepladsen bag Kolind Station, så kan man gå op i fugletårnet eller gå hen til starten af Sundvejen og her opleve, at fuglene flyver frem og tilbage i fantastiske formationer. Det sker formodentlig, fordi stære er meget sociale fugle, der gerne yngler i kolonier og sover samlet.
Men også for at beskytte sig mod rovfugle og rovdyr. Her er rørskoven ved Kolind Engsø et oplagt sted, for her er der fred og ro og vandet forhindrer, at firbenede og tobenede væsner kan komme derud.

Hvis du møder op en time før solnedgang, så kommer de første flokke flyvende fra fourageringspladserne rundt omkring på Djursland, hvor de æder sig tykke og fede i myggelarver og stankelbenslarver og andet godt og gør klar til den store flyvetur på de små vinger til overvintringspladserne i Norditalien, Frankrig og Nordspanien. De skal fordoble deres legemsvægt fra 60 til 120 gram, før de er klar til at flyve afsted. Men hold afstand om aftenen og undgå blitz og høje råb og hundeglam, for det bryder de sig ikke om. Så går de til ro med det samme.

Hvis du møder op omkring solopgang om morgenen, så kan du opleve et anderledes syn, når hele flokken snakker og pludrer højlydt i rørskoven, for pludselig at gå næsten samtidig på vingerne og spredes i flokke i forskellige retninger. Det er også et fantastisk syn, men varer kun få minutter. Så er de væk, og så er der stille.

Der er vel en 3-4000 stære i øjeblikket, men flokken bliver større og større for hver dag indtil de pludselig beslutter sig for at trække sydpå. Vi kan håbe på at have stærene her til starten eller midten af oktober afhængig af nattemperaturen og foderstanden.

Men stæren er, som mange andre af vores dyrearter, i voldsom tilbagegang. Det skyldes, at der er for lidt vild natur og at der bliver sprøjtet mod insekter. Der er for mange pænt ryddede villahaver med fliser og grus og robotplæneklippere, der sørger for, at biodiversiteten falder. Det går ud over insekterne og dem der skal leve af dem. Husk at lave lidt rod i haverne og opsæt stærekasser. Undgå sprøjtning - også i landbruget. Så skal vi nok få insekter og fugle. Det er jo noget, vi skal leve af på Djursland."

Publiceret 10 September 2017 13:51

SENESTE TV