KV17 - debat Norddjurs:

Inklusion og specialundervisning - en sag for Norddjurs

Af Mads Nikolajsen (SF), Norddjurs Kommunalbestyrelse - kandidat til KV17:

"Hvordan sikrer vi at skolebørn med særlige behov får det bedste tilbud? Den debat er kommet op nu igen efter, at et flertal i kommunalbestyrelsen udsatte sagen 13. juni 2017.
Læs også: KV17 - debat Norddjurs: V vil centralisere budgetmidler til specialklasserne - nu også SF...
SF mener, det er vigtigt, at visitation til specialtilbud centraliseres. Den nuværende ordning, hvor beslutning træffes og finansieres af den enkelte skole, fungerer hverken for børn eller skoler. 
Til det besluttende møde indstillede jeg for SF:

  1. Antallet af pladser i specialklasserækker og på Djurslandsskolen reduceres/øges efter behov.
  2. Budgetstyring og budgetmidler til specialklasserækker, Djurslandsskolen og til elever på interne skoler og opholdssteder centraliseres.
(Det var samme indstilling som Venstre) 
Og desuden indstillede alene SF:
- at der fortsat skal være specialklasserække-tilbud på Børneby Mølle og Børneby Vivild.
Lars Østergård hævder på Lokalavisens web 10/9, at SF ikke tog del i den demokratiske proces i sagen. Det er hermed modbevist. 
Lars Østergaard ved, at til mødet 13. juni 2017 var jeg censor på VUC på Ærø og kunne ikke nå frem i byrådssalen til denne sag og til afstemningen.

Det kunne en politisk kollega jo godt respektere i stedet for at polemisere. Lars Østergaard burde også vide, at i den situation må vi IKKE indsætte stedfortræder efter de kommunale regler.

Der var flertal på 15 (S,DF, Konservative) for at udsætte sagen.
Det bliver en af de første og vigtigste sager for mange børn og familier og skoler i den ny kommunalbestyrelse."

Publiceret 12 September 2017 14:49

SENESTE TV