Byfornyelse:

En start og bedre end ingenting

Af
Af John Pedersen

“Nu har jeg ventet i 25 år, så det der sker nu er bedre, end at der ikke sker noget”. Sådan lyder det fra Marius Mollerup, Sportigan i Auning og med butik i det centerområde, som flere handlende mener er gemt lidt for godt væk.
“Vi møder folk, der spørger, hvor alle de her butikker i Auning nu lige er. For de kan være lidt svære at finde frem til for folk udefra, som ikke er så godt kendte i byen”.
Den byfornyelse, der nu er vedtaget af politikerne i Norddjurs og som blandt andet omfatter nedrivning af to bygninger, er for Marius Mollerup et skridt i den rigtige retning.
“Vi ville i bestyrelsen for handelsudvalget gerne have haft to-tre huse mere revet ned, så der virkelig var blevet åbnet op. Men kommunen har jo heller ingen penge, så det er nok den bedst mulige løsning ud fra kommunens økonomi”, konstaterer Marius Mollerup, der personligt har talt for bedre synliggørelse af centerbutikkerne i 25 år, de første mange år uden større held med den daværende Sønderhald Kommune.
Marius Mollerup lover, at han vil komme ud og kigge på - sikkert også klappe - den dag maskinerne går i gang med at rive de to bygninger ned og der med give bedre udsyn til centerområdet.

Klar til foråret 2018

Efter den seneste udmelding fra kommunen, ventes byfornyelsen og etablering af det nye trafikknudepunkt at stå klar i foråret 2018.
Marius Mollerup håber, at det så bliver en første etape af en større byfornyelsesplan, der kan følges op senere.
“Men det havde jo nok været nemmere at gøre det hele på en gang”, mener han.

Håbet på åbning

Borgerforeningen i Auning har også været involveret i processen og her er formanden Anja Dam Hedegaard glad for det hun betegner som “ et fint samarbejde med kommunen”.
“Vi havde håbet, at der var penge til redrivning af lidt flere huse så der kunne åbnes mere op, men vi har forståelse for, at der ikke er ubegrænsede midler”.
Formanden for borger-foreningen roser også kommunen for de to gange workshop, der har været inviteret til på kroen.
Her er borgerne kommet med deres meninger og nogle af ideerne er blevet hørt og lagt ind i de rammer, som kommunen har haft.

Tung trafik via Klibovej

Anja Dam Hedegaard finder det en god løsning med svingbane ved Nørregade og Kirkegade, nu hvor adgangsvejen via Kirkegade ud fra Vestergade bliver lukket i forbindelse med etablering af trafikknudepunkt.
Hun forstår godt, at nogle beboere i Kirkegade frygter øget tung trafik gennem Kirkegade til Centervej men her har borgerforeningen så et forslag.
“Vi anbefaler, at Kirkegade og den del af Centervej, der løber ud i Vestergade ved Sparekassen Kronjylland, lukkes for den tunge trafik, som i stedet kan ledes via Klibovej og Centervej til butikkerne i Centerområdet”
Anja Dam Hedegaard ser positivt på koblingen mellem Auning og Gammel Estrup i forbindelse med udsmykningen af trafikknudepunktet.
“Det er et godt grundlag for at profilere byen, så borgere fra andre byer får øget lyst til at besøge Auning”.
Jens Sørensen, indehaver af Auning Radio & Tv, er en af de borgere, der over årene har haft markante meninger om Aunings udvikling som handels- og bosætningsby.
“Jeg kunne da godt ønske, at der var sket nogle andre ting i forbindelse med de her vejføringer”.
Han så også gerne, at kommunen prøver at skue måske 25 år frem i tiden og lave en plan for fremtiden og ikke kun kigger på den relativ korte bane.
Det kunne ske ved at prioritere nogle områder til bestemte formål og så realisere disse mål, når der løbende er midler til det.
Jens Sørensen efterlyser også en mere langsigtet plan for mulighederne for at udvikle butikscentret i sammenhæng med udbygningen af eksisterende boligområder og tilblivelsen af nye.
Aktuelt peger han på muligheden for at få kigget nærmere på vejforholdene - herunder trafikken til centerområdet - i forbindelse med godkendelse af lokalplan for en kommende Rema 1000 på Stark-grunden.

Publiceret 14 September 2017 08:00

SENESTE TV