KV17:

Valgstederne åbner allerede, når hanen galer

Valgloven er blev moderniseret flere steder i forhold til tidligere. Læs om de vigtigste ændringer her

Af
Af Lars Norman Thomsen

Der er sket en række ændringer i valgloven siden sidste kommunalvalg i 2013.

Her kan du få et overblik:

 • Valgstederne åbner en time tidligere

  Ved kommunalvalget 21. november 2017 skal valgstederne for første gang være åbne allerede klokken 8. Det gælder også ved alle fremtidige valg. Valgstedernes lukketid fastholdes til klokken 20.

 • Afstemningssted kan ændres for vælgere med handicap og nedsat førlighed

  Vælgere med handicap har ved kommunalvalget 21. november 2017 og kommende valg mulighed for at blive overført til et andet afstemningssted.
  Efter ansøgning kan de overflyttes til et andet afstemningssted i bopælskommunen, hvis det er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Ansøgningen skal indgives til kommunalbestyrelsen/byrådet i vælgerens bopælskommune forud for hvert valg.
  Partiorganisationerne skal være klar med kandidatlisterne tidligere

Deadline 3. oktober

 • Kandidatlisterne skal indleveres til kommunerne senest 3. oktober

  Ved forrige kommunalvalg lå fristen 4 uger før valgdagen. I år skal partiorganisationerne derimod indlevere kandidatlister 7 uger før valgdagen 21. november 2017.

 • Brevstemmeperioden bliver kortere

  Brevstemmeperioden halveres ved kommunalvalget 2017. Brevstemmer kan afgives fra 10. oktober og frem til 17. november. Tidligere har man kunnet brevstemme fra 3. tirsdag i august.

  Datoen er rykket, så man fremover kender kandidatlisterne, når brevstemmeperioden begynder.

 • Opstillingsreglerne lempes

  Reglerne for antallet af stillere til en kandidatliste er forenklet. Ved valget i 2017 og fremover skal kandidatlister have mindst 25 stillere i alle kommuner undtagen i Aarhus, Aalborg og Odense, hvor man skal have mindst 50, og København, hvor det er 150.

  Tidligere har kommuner med mere end 25.000 vælgere kunnet sætte antallet af påkrævede stillere op, men fremover ligger de grænserne fast.

Muligt uden stillere

 • Det er også muligt at stille op uden stillere

  Det er ikke længere nødvendigt at skaffe stillere til en kandidatliste, hvis partiet eller listen blev valgt til kommunalbestyrelsen ved forrige valg. Indleveringsfristen for en kandidatlise uden stillere er 19. september 2017. Fristen for kandidatlister uden stillere er altså 9 uger før valgdagen. 

 • Reglerne for opsætning af valgplakater ændres

  Fra kommunalvalget 21. november 2017 må valgplakater tidligst sættes op ved middag fjerde lørdag før valgdagen. I år er det altså tidligst tilladt at sætte valgplakater op lørdag 28. oktober kl. 12.

  Tidligere har det været muligt at sætte valgplakater op ved døgnets begyndelse.

Kilde: Indenrigsministeriet

Publiceret 22 September 2017 11:12

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV

DEBAT: Fælles Fest på sidste skoledag aflyst - er den død?

LÆSERBREV Det har været en tradition gennem 22 år, at skolerne i det østlige Djursland – primært Grenaa, har afholdt en samlet fest i Åstrup-hallen for at fejre sidste skoledag for afgangseleverne i 9. og 10. klasse.

I år er sidste skoledag fredag 1.6. – samme dag om aftenen var der iscenesat den nævnte fælles fest.

Det er et stort set up – med kæmpe diskotek, solister, vagter, forældrehjælpere (ca. 60 personer), masser af forberedelser – herunder kontakt med Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune, Beredskabsgård. Det er beklageligt at skulle melde afbud til alle implicerede. Der er forsøgt og forsøges med andre lokaler, men indtil videre uden held.

De foregående år – med undtagelse af 2017 - har deltagelsen været stabil på ca. 250-300 unge mennesker.

Grundet faldende tilslutning i 2017 (160) – valgte man at udvide antallet af inviterede skoler, til at omfatte alle skoler i det østlige Djursland – sågar med deltagelse helt fra Auning.

Desværre har nogle af de mest leveringsdygtige skoler i Grenaa i år valgt at afholde selvstændige fester i omkringliggende forsamlingshuse. Det skete til dels også i 2017, sammenholdt med et generelt faldende elevtal.

Det er for så vidt godt for forsamlingshusene, at disse bliver anvendt. Men de alternative fester smadrer desværre også det koncept som er blevet opbygget gennem 22 år. Et koncept som er hilst velkommen af Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune. Dels fordi de unge mennesker er samlet et sted, dels fordi der til festen i Åstruphallen er ekstremt kontrol med uvedkommende tilgang, de unge menneskers ve og vel, herunder indtag af alkohol, og ikke mindst skrap/skarp kontrol med at euforiserende stoffer ikke er tilgængelige udefra eller medbringes.

Nuvel – nævnte kontroller finder ganske sikkert også sted i forsamlingshusene o.a., men i Åstruphallen rådes der over eksperter ved f.eks. indgang, tillige med tilstedeværelsen af de førnævnte instanser. Politi, Natteravne, SSP og Ungdomsskole vil naturligvis og besøge de alternative feststeder, men man må forvente at aktiviteten grundet de flere steder, vil blive lavere. Det er kedeligt, for det er meget, meget unge mennesker man har med at gøre.

Ydermere vil de elever der ikke har mulighed for at deltage i de andre fester nu være overladt til sig selv, og det giver behov for øget kontrol i byområdet.

En sideopgave for involverede forældre, har også været hjælp til og kontrol med elever der fester i Anlægget i Grenaa i dagtimerne på dagen. Forældre har i hold fokuseret på at hjælpe nødstedte elever der, samt foretaget oprydning/samling af affald i de af kommunen udlånte skraldestativer og container. Denne opgave kan ikke foretages mere.

Susanne Ø. Hansen og Carl-Eric W. Pallesen har i en årrække trukket de værste læs for forældregruppen. I år skulle være sidste gang, og konceptet var fulgt til dørs til et hold nye forældre. Det er ærgerligt for forældregruppen at ideen med en kontrolleret fest i Åstruphallen ikke kan videreføres – eller kan den? Det kræver absolut fortsat og forstærket opbakning fra forældre, skoler og elever.

En diskussion om ideen med alkoholfester for unge under 18, melder sig også på banen. Man kan ikke købe sig til alkohol når man er under 18, - men man kan godt holde en lukket fest med alkohol for unge under aldersgrænsen. En mere intens og oplysende indsats vil være på sin plads – en fælles indsats fra forældre og undervisningssteder – man kan godt more sig uden alkohol.