KV17:

Valgstederne åbner allerede, når hanen galer

Valgloven er blev moderniseret flere steder i forhold til tidligere. Læs om de vigtigste ændringer her

Af
Af Lars Norman Thomsen

Der er sket en række ændringer i valgloven siden sidste kommunalvalg i 2013.

Her kan du få et overblik:

 • Valgstederne åbner en time tidligere

  Ved kommunalvalget 21. november 2017 skal valgstederne for første gang være åbne allerede klokken 8. Det gælder også ved alle fremtidige valg. Valgstedernes lukketid fastholdes til klokken 20.

 • Afstemningssted kan ændres for vælgere med handicap og nedsat førlighed

  Vælgere med handicap har ved kommunalvalget 21. november 2017 og kommende valg mulighed for at blive overført til et andet afstemningssted.
  Efter ansøgning kan de overflyttes til et andet afstemningssted i bopælskommunen, hvis det er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Ansøgningen skal indgives til kommunalbestyrelsen/byrådet i vælgerens bopælskommune forud for hvert valg.
  Partiorganisationerne skal være klar med kandidatlisterne tidligere

Deadline 3. oktober

 • Kandidatlisterne skal indleveres til kommunerne senest 3. oktober

  Ved forrige kommunalvalg lå fristen 4 uger før valgdagen. I år skal partiorganisationerne derimod indlevere kandidatlister 7 uger før valgdagen 21. november 2017.

 • Brevstemmeperioden bliver kortere

  Brevstemmeperioden halveres ved kommunalvalget 2017. Brevstemmer kan afgives fra 10. oktober og frem til 17. november. Tidligere har man kunnet brevstemme fra 3. tirsdag i august.

  Datoen er rykket, så man fremover kender kandidatlisterne, når brevstemmeperioden begynder.

 • Opstillingsreglerne lempes

  Reglerne for antallet af stillere til en kandidatliste er forenklet. Ved valget i 2017 og fremover skal kandidatlister have mindst 25 stillere i alle kommuner undtagen i Aarhus, Aalborg og Odense, hvor man skal have mindst 50, og København, hvor det er 150.

  Tidligere har kommuner med mere end 25.000 vælgere kunnet sætte antallet af påkrævede stillere op, men fremover ligger de grænserne fast.

Muligt uden stillere

 • Det er også muligt at stille op uden stillere

  Det er ikke længere nødvendigt at skaffe stillere til en kandidatliste, hvis partiet eller listen blev valgt til kommunalbestyrelsen ved forrige valg. Indleveringsfristen for en kandidatlise uden stillere er 19. september 2017. Fristen for kandidatlister uden stillere er altså 9 uger før valgdagen. 

 • Reglerne for opsætning af valgplakater ændres

  Fra kommunalvalget 21. november 2017 må valgplakater tidligst sættes op ved middag fjerde lørdag før valgdagen. I år er det altså tidligst tilladt at sætte valgplakater op lørdag 28. oktober kl. 12.

  Tidligere har det været muligt at sætte valgplakater op ved døgnets begyndelse.

Kilde: Indenrigsministeriet

Publiceret 22 September 2017 11:12

SENESTE TV