Økonomi:

25 har signeret næste års budget

Jørgen Brøgger, Konservative, er ikke med, og løsgænger Anette Qvist Busk er ikke afklaret endnu - alle øvrige fra Dansk Folkeparti til Enhedslisten er med på den

Af
Af Lars Norman Thomsen

25 ud af 27 byrådsmedlemmer har onsdag underskrevet et budgetforlig for Budget 2018 og tre overslagsår.  
Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Enhedslisten og Borgerlisten deltager i forliget.
Løsgænger Anette Quist Busk overvejer sin stillingtagen til forliget frem mod 2. behandlingen.
Jørgen Brøgger fra de Konservative deltager ikke, fordi hans krav om en skattenedsættelse på 0,2 procent point ikke er blevet opfyldt.
Så kommuneskatten fastholdes også i 2018 på 25,9 procent.
Lokalavisen har ikke nærlæst budgetforliget i detaljer endnu men herunder er fremhævet de investeringer i anlæg, som forligsparterne er enige om. 

Fakta: Anlæg får atter et løft

Anlægsinvesteringer i 2018
Her fremhæves en række udvalgte investeringer:

  • Der investeres fortsat i øget bosætning i form af forøget byggemodning og salg af byggegrunde til private og erhverv i hele kommunen.
  • Der planlægges investeringer i udviklingen af servicen i Hornslet de kommende år samtidig med, at der afsættes midler til en helhedsplan for Rønde og Ebeltoft.
  • Kommunens største anlægsprojekt nogensinde med opførelsen af blandt andet nye plejecenterpladser i Rønde og Kolind er i fuld gang og skal efter planen færdiggøres i 2019.
  • På kultur-, fritids og idrætsområdet prioriteres midler til renovering af Kolind Svømmebad, løft af idrætspuljen til bedre idrætsfaciliteter, boldbaner i Mørke og det store kulturprojekt Ny Malt i Ebeltoft.
  • På familie- og institutionsområdet prioriteres anlægsmidler til en ny daginstitution i Knebel sammen med støtte til projekt "Mols i udvikling" (samlet 14 mio. kr., heraf 2 mio. kr. til "Mols i udvikling").
  • Færdiggørelse af den nye daginstitution i Mørke og en vuggestuegruppe i Hornslet Vest (Ågården).
  • Renovering af Marienhoffskolen i Ryomgård færdiggøres i 2018. Der er afsat midler til faglokaler med videre og samling af de to skoler i Ebeltoft i 2020 og 2021.
  • Der investeres i bedre trafiksikkerhed, fortove og renovering af stier, vejbelysning, cykelstier herunder cykelstien Koed-Ryomgård.
  • Der investeres i nye veje omkring Nimtofte med senere forlængelse fra Kærende til Ryomgård.
  • Der er fokus på investeringer i bæredygtighed og klima herunder fortsatte investeringer i bl.a. energibesparende bygningsrenovering.

Publiceret 27 September 2017 13:33

SENESTE TV