Debat Syddjurs:

Hvorfor plastre et område ved Eg til med 100 sommerhuse?

Af Ann-Dorthe Petersen, Gl. Skovvej 11, Knebel:

"Planlagt sommerhusbebyggelse på mark ved Begtrupvig Strandvej, Eg. Temaindlæg til planstrategi 2015:

Jeg er nabo til et naturskønt område, som for 20 år siden gjorde, at vi som familie valgte at bosætte os på Gl. Skovvej ved Eg på Mols. 

I de seneste år, kender jeg flere, som har valgt at flytte fra København til Mols, netop p.g.a. naturen, stilheden og lokalområdet. I sommers mødte jeg i Tyskland en familie, hvor moderen tilfældigvis var kommet på Mols, siden hun var barn. Nu kommer hun her om sommeren med sine børn, venner og søskende. De kom kørende fra Sydtyskland. Mange turister kommer til vores område år efter år p.g.a. naturen og stilheden, fordi Begtrupvig sommerhusområde er omgivet af natur og sommerhusene er fordelt, så naturen og dyrelivet er i fin balance med hinanden. 

Pludselig vågner vi fastboende op til en virkelighed, måske bliver vi nabo til en massiv klyngelandsby af 100 sommerhuse. Jeg har stor respekt for, at politikere vil skabe vækst, turisme og derved bedre Syddjurs Kommunes økonomiske vilkår. - Og vi må alle yde et bidrag. - Men tænk jer om politikere, hvordan I gør det. Fordel dog husene i mindre klyngeområder, så I ikke ødelægger det for lokalbefolkningen og de øvrige gæster. 

Er der mon lavet en markedsanalyse, om der er brug for så mange sommerhuse lige netop i dette område, hvor der i forvejen er sommerhuse til salg og som ikke er fuldudlejet i sommerperioden? 
Hvis alle 100 sommerhuse vil blive beboet, så forestil jer Begtrup Vig med omtrent 400 flere mennesker på stranden i sommerperioden. Begtrup Vig, hvor der endnu ikke findes et eneste offentligt toilet eller andre faciliteter til at kunne rumme en så stor forøgning af de badende gæster. Flere af husene er tænkt som 24 personers huse. Huse som året rundt vil kunne fungere som små hoteller. 

Besøgende og beboere vil på de små veje som fører til området i kamp med store landbrugsmaskiner, slås om at komme frem til stor gene for alle de cyklende turister og cykelryttere som bruger området. 

Den massive sommerhusby, der planlægges, vil ødelægge det nærmeste landsbysamfund Eg. På trods af Egs lidt øde beliggenhed, er den en meget velfungerende landsby stort set uden tomme og forfaldne huse.

Politikere vil skabe vækst og stor respekt for det. Det paradoksale i dette er dog, at flere i området har søgt om at ombygge deres gamle gårde til flerfamiliehuse og udnytte de gamle landbrugsbygninger. De vil gerne være med til at øge den fastboende befolkning. Der er fra Kommunens side givet afslag med begrundelse i, at her er der landzone og husene er kun til en-familiebrug. De faciliteter, som et fler-familiehus vil skulle gøre brug af, vil øge kommunens forpligtelser f.eks. skolebus m.m. og derfor får man afslag. – Men 100 sommerhuse kan man godt lave.

Ud over, at disse mange sommerhuse vil ødelægge den unikke natur, som vi er mange, både turister og fastboende, der færdes i, så vil ejeren af denne mark på Begtrupvig Strandvej også tjene en del penge på det. Folk her i området undrer sig over, at man ikke i stedet har foreslået en mere spredt udstykning i mindre udstykninger, det vil mange støtte op om, så bebyggelsen ikke bliver så massiv. 

Mange her i området undrer sig meget over, hvordan embedsmændene pludselig er kommet til at tænke på at opføre en så massiv sommerhusby på netop denne mark ved Eg. Ejeren af denne mark er familien Prang- Andersen. Det kan se ud til, at ejeren har tætte forbindelser ind i Syddjurs Kommunes politiske øverste ledelse.

Artikler fra de lokale aviser beskriver, at Finn Prang- Andersen i sin tid havde stor betydning for Claus Wistofts hurtige politiske karriere i Syddjurs Kommune.
”Claus Wistoft er Finn Prang-Andersens opfindelse i politisk sammenhæng i Syddjurs, så det var meget naturligt, at den afgåede formand lige markerede, at Wistoft er Venstres bedste bud på en ny borgmester i et nyt byråd” citat Adresseavisen Publiceret: 28. marts 2012; Lars Norman Thomsen. 

Er denne udstykning en vennetjeneste eller grunder forslaget i et velovervejet stykke embedsmand arbejde, der er funderet i gode politiske strategier og som skal komme den fastboende borger og turister i Syddjurs Kommune til gode?" 

 

Publiceret 03 October 2017 22:00

SENESTE TV