KV17 - debat Norddjurs:

Bedre cykelstier i Grenaa nu – Tak

Af Lars Østergaard (V), Norddjurs Kommunalbestyrelse, formand Børn- og Ungdomsudvalget - kandidat til KV17:

“Der bruges alt for mange penge på at fastholde 16 skolebygninger i Norddjurs, og det sker på bekostning af alle andre områder. Et synligt område er de misligholdte cykelstier i Grenaa.

Norddjurs Kommune har ansvaret for, at vi kan cykle på ordentlige cykelstier i Grenaa.

En af de mest befærdede og misligholdte cykelstier i Grenaa ligger på Århusvej fra McDonaldkrydset og op til midtbyen. En anden ligger på Havnevejen, hvor trærødderne hæver cykelstien.

Der mangler cykelstier ved flere befærdede veje i Grenaa. Bredstrupvej er et eksempel, hvor der hver dag cykler personer på vej til arbejde. Fuglsangvej er et andet eksempel.

Det tog et par år for mig, før jeg fik bevilget asfalt for enden af Vestre Skovvej og over til Grenaa Stadion. Tiltrængt fordi flere hundrede skoleelever, arbejdstagere, sportsudøvere og andre borgere hver dag skulle passere et stykke ramponeret ofte regnvejrsvåd grusvej.

Det springer Grenaa borgerne i øjnene, at der fortsat udvides med cykelstier i Auning området, mens der kun bliver sporadisk lappet huller i Grenaa. Det er vanskeligt at tro, at nogen i Miljø- og Teknik afdelingen med beliggenhed i Allingåbro i dag er bekendt med cykelstier- og øvrige vejes beskaffenhed i Grenaa.

I 2018 afsætter Norddjurs Kommune sølle 1,315 millioner kroner til cykelstipuljen. Desuden håbes der på medfinansiering fra staten af tilsagn til den statslige cykelstipulje.

Cykelstiernes prioritering i Norddjurs ser ”formodentlig” sådan ud i 2018:
1. prioritet Cykelsti Gjesing til Auning
2. prioritet. Cykelstien mellem Auning og Ring færdigøres
3. prioritet. Cykelstien mellem Bønnerup og Glesborg
4. prioritet. Cykelstien ved Hessel
5. prioritet. Cykelsti mellem Ørum og Glesborg

Når jeg skriver ”formodentlige” prioritering skyldtes det den måde, som budgetforhandlingerne er foregået på. Ingen steder kan jeg få et samlet overblik på, hvordan cykelstierne reelt er prioriteret, og hvad der er afsat til den enkelte cykelsti. – Derfor må politikere, der mener at vide bedre omkring prioriteringen af cykelstierne i Norddjurs, gerne irettesætte mig, hvis der er noget, jeg har misforstået?

Staten har ansvaret for de store ringveje, herunder nummer 15 og 16. Århusvej – til McDonald krydset. Randersvej - til havnen. De øvrige veje er enten kommunale veje eller private fællesveje jævnfør Vejdirektoratets kort.
Se http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/statens-veje/hvem-ejer-vejene/Sider/default.aspx.”

Publiceret 05 October 2017 23:32

SENESTE TV