KV17 - debat Norddjurs:

SF tilfredse med Budget 2018 - håber I andre er det samme?

Af Mads Nikolajsen (SF), Norddjurs Kommunalbestyrelse - kandidat til KV17:

“Tirsdag gjorde vi Budget 18 klar til 2. behandling. Tak for mange og velbegrundede høringssvar.

SF foreslog dette i forhandlingsrunden efter høringen:

1/ Djurslandsskolen: Bygningsinvestering på 1 mio i 2018 og 3 mio i 2019, lånefinansieret
2/ Fuld prisfremskrivning af materialekonti til skoler og dagpasning

De to forslag kom ikke med i aftalen. Det gjorde derimod 3/-7/:
3/ Gennemførelse af kompetenceudvikling for personalet skal vedtages efter høring af Hoved-MED-udvalget
4/ Cykelsti Fuglsang kommer med, hvis der kan opnås tilskud fra staten
5/ Ressourcer til afløsning til gavn for demente og for udviklingshæmmede findes i budgettet
6/ Planer for Grenaa Sydhavn skal også tage kommunens arealer med
7/ Det anerkendes at det bliver nødvendigt at lave forbedringer for Djurslandsskolen

Der var også gode høringssvar, som det desværre IKKE blev muligt at følge op.

I SF synes vi, at meget er kommet et godt stykke med et budget, der holder skindet på næsen. Samarbejdet har været ordentligt hele vejen rundt. Jeg håber, at også de som ikke fik som ønsket også opfatter det sådan.”

Publiceret 05 October 2017 13:58

SENESTE TV