KV17:

Aalsrode Forsamlingshus åbner ballet

Mandagens vælgermøde vil give et første fingerpeg, om Venstres Lars Østergaard står helt mutters alene i skoledebatten

Af
Af Lars Norman Thomsen

Mandag aften starter rækken af vælgermøder i Norddjurs efter den gamle opskrift med et politiker-panal foran en gruppe borgere.
Her bliver der rig lejlighed til at åbne for sluserne til det helt store tema i forbindelse med valgkampen i Norddjurs: Børnebyernes fremtid.
Venstres udvalgsformand Lars Østergaard har meldt klart ud, hvad han mener i forhold til skolestrukturen: Der skal lukkes tre små landskoler. 
Østergaard står temmelig alene med sit synspunkt hidtil, også i sit eget parti, men er det blot fordi, at de øvrige kandidater lurepasser af frygt for ikke at blive genvalgt? Det mener Lars Østergaard.
Venstres borgmesterkandidat Kasper Bjerregaard sidder med i panelet i Aalsrode Forsamlingshus, og han har hidtil skullet balancere synspunkterne i Venstre, men ingen tvivl om, at Bjerregaard vil udfordre de øvrige i panelet på folkeskolens tilstand og kvalitet i Norddjurs anno 2017 ved vælgermødet.
Aalsrode og Omegns borgerforening står for arrangementet i Aalsrode Forsamlingshus, hvor de øvrige i panelet er: Jan Petersen (A), Benny Hammer (C), Mads Nikolajsen (F), Jens Meilvang (I), Steen Jensen (O) og Ulf Harbo (Ø).
Ud over de nævnte partier stiller også Borgerlisten Norddjurs og Det Radikale Venstre til start i Norddjurs ved Kommunalvalget tirsdag 21. november. Hvorfor de ikke har en repræsentant siddende i panelet, svæver hen i det uvisse?
Vælgermødet er programsat til at foregå i tidsrummet klokken 19-21.
Borgerforeningen er vært ved en kop kaffe/the og kage. Øl, vin og vand kan købes.

Publiceret 06 October 2017 10:19

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV

DEBAT: Fælles Fest på sidste skoledag aflyst - er den død?

LÆSERBREV Det har været en tradition gennem 22 år, at skolerne i det østlige Djursland – primært Grenaa, har afholdt en samlet fest i Åstrup-hallen for at fejre sidste skoledag for afgangseleverne i 9. og 10. klasse.

I år er sidste skoledag fredag 1.6. – samme dag om aftenen var der iscenesat den nævnte fælles fest.

Det er et stort set up – med kæmpe diskotek, solister, vagter, forældrehjælpere (ca. 60 personer), masser af forberedelser – herunder kontakt med Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune, Beredskabsgård. Det er beklageligt at skulle melde afbud til alle implicerede. Der er forsøgt og forsøges med andre lokaler, men indtil videre uden held.

De foregående år – med undtagelse af 2017 - har deltagelsen været stabil på ca. 250-300 unge mennesker.

Grundet faldende tilslutning i 2017 (160) – valgte man at udvide antallet af inviterede skoler, til at omfatte alle skoler i det østlige Djursland – sågar med deltagelse helt fra Auning.

Desværre har nogle af de mest leveringsdygtige skoler i Grenaa i år valgt at afholde selvstændige fester i omkringliggende forsamlingshuse. Det skete til dels også i 2017, sammenholdt med et generelt faldende elevtal.

Det er for så vidt godt for forsamlingshusene, at disse bliver anvendt. Men de alternative fester smadrer desværre også det koncept som er blevet opbygget gennem 22 år. Et koncept som er hilst velkommen af Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune. Dels fordi de unge mennesker er samlet et sted, dels fordi der til festen i Åstruphallen er ekstremt kontrol med uvedkommende tilgang, de unge menneskers ve og vel, herunder indtag af alkohol, og ikke mindst skrap/skarp kontrol med at euforiserende stoffer ikke er tilgængelige udefra eller medbringes.

Nuvel – nævnte kontroller finder ganske sikkert også sted i forsamlingshusene o.a., men i Åstruphallen rådes der over eksperter ved f.eks. indgang, tillige med tilstedeværelsen af de førnævnte instanser. Politi, Natteravne, SSP og Ungdomsskole vil naturligvis og besøge de alternative feststeder, men man må forvente at aktiviteten grundet de flere steder, vil blive lavere. Det er kedeligt, for det er meget, meget unge mennesker man har med at gøre.

Ydermere vil de elever der ikke har mulighed for at deltage i de andre fester nu være overladt til sig selv, og det giver behov for øget kontrol i byområdet.

En sideopgave for involverede forældre, har også været hjælp til og kontrol med elever der fester i Anlægget i Grenaa i dagtimerne på dagen. Forældre har i hold fokuseret på at hjælpe nødstedte elever der, samt foretaget oprydning/samling af affald i de af kommunen udlånte skraldestativer og container. Denne opgave kan ikke foretages mere.

Susanne Ø. Hansen og Carl-Eric W. Pallesen har i en årrække trukket de værste læs for forældregruppen. I år skulle være sidste gang, og konceptet var fulgt til dørs til et hold nye forældre. Det er ærgerligt for forældregruppen at ideen med en kontrolleret fest i Åstruphallen ikke kan videreføres – eller kan den? Det kræver absolut fortsat og forstærket opbakning fra forældre, skoler og elever.

En diskussion om ideen med alkoholfester for unge under 18, melder sig også på banen. Man kan ikke købe sig til alkohol når man er under 18, - men man kan godt holde en lukket fest med alkohol for unge under aldersgrænsen. En mere intens og oplysende indsats vil være på sin plads – en fælles indsats fra forældre og undervisningssteder – man kan godt more sig uden alkohol.