KV17 - debat Syddjurs:

Ja, til at støtte idrætsforeningernes motionscentre

Af Michael Aakjær (S), kandidat til KV17 i Syddjurs:

“430.000 danskere vil i 2030 have type 2 diabetes, med mindre vi aktivt sætter ind. En kommunal indsats vil være med til at begrænse antallet og dermed øge livskvaliteten for mange borgere.

Type 2-diabetes kan ramme alle og i næsten alle aldre. Et nyt dansk studie har dokumenteret at type 2-diabetes kan begrænses og bekæmpes med sund kost og motion.

Vi skal derfor støtte mennesker, der vil forebygge og behandle deres type 2-diabetes på en anden måde end med medicin. Lægerne skal udskrive motion frem for altid piller. Og når de gør det skal den kommunale støtte være der!
Vi bør fra kommunal side sikre en indsats således, at borgerne i Syddjurs har et alternativ til medicinen. Vi skal fra politisk side sikre, at der i alle egne af kommunen er et aktivt og velfungerende idræts- og motionsliv med et tilbud til alle borgere.

En måde at sikre motion til alle - også i de mørke tider af året - er at vi som kommune yder den rette støtte til vores idrætsforeninger og haller, således de kan etablere motionscentre med professionel rådgivning og instruktører til de borgere som har brug for det. Det er bl.a. borgere med type 2-diabetes. Hvis vi yder støtten, kan og bør vi også stille krav og forventninger til centrene.

Det kan lyde som en udgift, men jeg er sikker på, at i det lidt længere perspektiv er der tale om en kommunal besparelse og samtidig med den, øger vi livskvaliteten for borgerne i Syddjurs.

Jeg støtter derfor:
– at tildelingsmodellen til hallerne revurderes
– at sundhedsfremmende motion og dermed også i motionscentrene i hallerne støttes økonomisk
– at genoptræning efter operation skal være muligt lokalt fx i hallernes motionscentrene”

Publiceret 07 October 2017 16:51

SENESTE TV