KV17 - debat Syddjurs:

Styrk skolerne i Syddjurs

Af Laila Sortland (DF), Syddjurs Byråd - kandidat til KV17:

"Skoler og daginstitutioner med lokalforankring i vores mindre lokalsamfund er af største vigtighed. Ikke mindst hvis vi ønsker tilflytning af blandt andet børnefamilier.

Demografien har været en udfordring og det, at vi er lykkedes med at bevare ikke mindre end 10 kommunale folkeskoler i Syddjurs Kommune, skal vi være stolte af.
Og det skal vi fortsætte med at kæmpe for.
På trods af de mange udfordringer der har været med eksempelvis, demografien med færre børn, der gør at klasser må lægges sammen, inklusion af børn med specialbehov, og flygtningebørn, ja så har der været en massiv indsats, hvor mange kræfter er lagt i opgaver, der er blevet løst af en dygtig ledelse, og i tæt samarbejde med et aktivt forældreråd og engagerede forældre.
I onsdags deltog jeg i et udvidet forældrerådsmøde på Marienhofskolen i Ryomgård. Her deltog repræsentanter fra de forskellige partier, sammen med forældrerådet, lærer og elevrådsformanden.
Det er relevant med de gode historier, for dem er der faktisk mange af, så alt i alt et givende og særdeles informativt møde, hvor vi alle fik de gode historier med hjem.
Men det vil være naivt at tro at en skole kan drives, helt uden udfordringer af nogen art, som også nævnt ovenfor.
Dansk Folkeparti ønsker, at vi skal investere i vores skoler og sørge for, at der er økonomi til, at skolerne kan levere den kompetence og den håndtering, vi som borgere ønsker for vores børn og kommende voksne.
Vi må alle sørge for de rigtige rammer, den nødvendige støtte og frihed, så skolerne kan agere ud fra de principper, der danner grundlaget for hver enkelt skole.
Uanset om det er skolen, eleven eller forældrene, ja så koster det ikke noget at lytte, og det skal vi alle være bedre til.
Men det er i stormen, at ”træets stamme” begynder at svaje og i stormen, at et stærkt sammenhold holder stammen oprejst og med roden, at træet står fast."

Publiceret 07 October 2017 16:30

SENESTE TV