Kommentar:

Borgerinddragelse - et buzzword uden indhold

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør:

"Borgernes interesse for lokalpolitik har nået et lavpunkt.

Sådan lyder konklusionen i en frisk rapport 'Lokaldemokratiet og borgerne' fra Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE).

Rapporten viser, at kun sølle 8 procent af danskerne mener, at de er 'meget interesserede' i lokalpolitik, mens 40 procent vurderer, at de er 'noget interesserede'.

Ifølge rapporten mener seks ud af ti borgere, at et velfungerende lokalt demokrati går ud på, at kommunen leverer de nødvendige serviceydelser. Kun fire ud af ti lægger vægt på det demokratiske aspekt ved det kommunale selvstyre.

“Groft sagt kan man sige, at borgerne i dag i højere grad føler sig som kunder i det kommunale velfærdssupermarked end som demokratiske borgere i det kommunale selvstyre. Og lægger man som borger større vægt på service, så har man også mindre tendens til at deltage aktivt i lokaldemokratiet, siger programleder i VIVE Ulf Hjelmar, der er forfatter til rapporten.

Rapportens konklusioner er vand på de lokalpolitikeres mølle - de findes også i Syddjurs - der mener, at i et repræsentativt demokrati sammensætter vælgerne hvert fjerde år et byråd, som de, vælgerne, herefter betror opgaven med at styre den kommunale butik uden større sværdslag de næste fire år. Det er en farlig tanke i disse tider, hvor demokratiet stilles til skue på alle planer internationalt, nationalt og lokalt.

Det er ikke godt nok at overlade demokratiet til 27 folkevalgte i Syddjurs støttet af embedsværket og en lille gruppe borgere bestående af politisk korrekte meningsmagere, der smiler indforstået til borgmesteren og hans crew og kender kunsten at skrive høringssvar og være indigneret på en hel masse menneskers vegne.

Bvadr...

Der skal meget mere til, hvis holdningen til lokaldemokratiet skal ændres.

Det er fint at sætte borgerinddragelse på dagsordenen, men det er et meningsløst ord.
Start i stedet med at vende tingene på hovedet.
Tag borgerne alvorligt der, hvor de bor.
Det er her den demokratiske samtale bør foregå.
Helt nede på stueplan hos Hr. og Fru Andersen - det er her lokaldemokratiet skal genopfindes."

Publiceret 19 October 2017 22:00

SENESTE TV