KV17 - debat Norddjurs:

24 timers garanti for at komme i gang til arbejdsløse

Af Jørn Juul Sørensen, spidskandidat for Radikale Venstre i Nordjurs til KV17 - og kandidat nr. 8 på valglisten til Region Midt:

“Når en ung arbejdsløs er på vej til Jobcentret, skal den unge praktisk talt vendes allerede i døren.

Den arbejdsløse skal mødes af aktive og opsøgende sagsbehandlere, der med det samme hjælper den ledige ud til en ny arbejdsplads. Alternativt, hvis der er brug om omskoling eller uddannelse, skal dette straks sættes i værk. Norddjurs Kommune skal give en garanti for, at der er taget aktiv handling på målrettet indsats inden de første 24 timer er gået. Mere aktiv handling – langt mindre papir.

På Djursland er der ca. 1.100 unge mellem 16 – 29 år der ikke er i et uddannelsesforløb eller i job. Det er en meget uheldig situation, og det skal der ændres på. Først og fremmest af hensyn til de unge selv – men også fordi kommunerne og virksomhederne mangler arbejdskraft. Det gælder på gartneriet, hos smedemesteren, på plejeinstitutionen, og fordi der er brug for dygtige lærere i skolen.

Det er nødvendigt at ansætte nogle fremskudte sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter, der i tæt samarbejde med fremskudte socialrådgivere har blikket stift rettet mod den enkelte person og de udfordringer der kan være i øvrigt i form af sociale problemer, misbrug eller diagnoser. Der skal tænkes og handles i helheder. Der er brug for en optimistisk tilgang til problemerne.

Det koster selvfølgelig nogle lønkroner, men vi har ikke råd til at lade være. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det udover at bidrage til, at kollegerne på Jobcentret får mere kvalitet i arbejdet og mere arbejdsglæde, så vil flere borgere også blive glade for igen at være selvforsørgende. På den måde kan vi hurtigt flytte flere fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse. Samfundet har både brug for arbejdskraften og for skatteindtægterne og har slet ikke råd til at tabe så mange unge på gulvet.

Og så skal Norddjurs Kommune selv tage flere erhvervsfremmende tiltag.
Det kan bl.a. være:

  • Arbejder indenfor klima- og energiforbedringer
  • Arbejder for forbedring af de fysiske og indeklimatiske forhold i skoler og institutioner
  • Arbejder for mere natur med langt større biodiversitet
  • Etablering af mere økologisk skov for at beskytte vores drikkevandsressourcer
  • Arbejder for mere cirkulær økonomi hvor bl.a. affald indsamles, sorteres med henblik på genanvendelse
  • Støtte til iværksætteri og rådgivning til etablering og vækst
Og virksomhederne skal også bidrage ved bl.a.:
  • At ansætte unge med sociale udfordringer
  • At ansætte flygtninge der endnu ikke kan dansk
  • Oprette flere uddannelsespladser
  • Oprette flere lærepladser for voksenlærlinge
Radikale Venstre arbejder for en økonomisk og social bæredygtig kommune.”

Publiceret 22 October 2017 23:44

SENESTE TV