Nørre Djurs Hallen igen i pengekrise

Banken truer med at opsige kassekreditten, hvis den overskrides. Kommunen hjælper igen-igen

Af
Af Søren Andersen

NORDDJURS: Nørre Djurs Hallen er i økonomiske problemer – igen. Det var man senest i 2016, fordi man gennemførte en ombygning af hallens cafeteria – uden at have pengene til det.
Det betød, at kommunalbestyrelsen i Norddjurs dels gav Nørre Djurs Hallen et tilskud på 586.000 kroner – som var de penge, man havde manglet til at ombygge cafeteriaet – og dels en ekstraordinær driftsbevilling på 300.000 kroner, som skulle betales tilbage, og samtidig blev hallen sat under økonomisk administration.
Politikerne i økonomiudvalget besluttede i maj, at man skulle tage stilling til, hvordan de 300.000 kroner skulle betales tilbage. Og beslutningen var, at det skulle man vente med at tage stilling til – faktisk til foråret 2019, når hallens regnskab for 2018 foreligger.

Annulleret kredit

Nu har Nørre Djurs Hallen fortalt kommunen, at man i løbet af november vil blive nødt til at overskride kassekreditten i banken – og banken har meddelt hallens bestyrelse, at hvis det sker, vil kassekreditten blive annulleret. På den baggrund har hallen allerede modtaget det kommunale tilskud for det sidste kvartal i 2017 – og man modtager først kommunale penge igen 1. januar 2018.
De nye problemer skyldes igen, at man har brugt flere penge, end man har. Og som man ikke tidligere har underrettet kommunen om.
Man har regnet sig frem til, at hallen kommer ud med et underskud på 130.000 kroner i år – og kassekreditten vil ved årets udgang stå i minus på 300.000 kroner.
Lidt af et problem, når banken kun accepterer et maksimalt overtræk på 150.000 kroner.
Oven i alle disse problemer kommer, at man har en uafsluttet retssag mod et firma, som har lakeret hallens gulv. Man har arbejdet henimod et forlig, men ved ikke, om det ender i retten. Og hvis hallen taber sagen, vil det medføre en større udgift.

Cafeteria er problemet

En kommune må ikke drive erhvervsvirksomhed, så man må ikke bruge offentlige midler til at dække et underskud i cafeteriaet. Og det er netop cafeteriaet, der er den største årsag til de økonomiske problemer.
Derfor har bestyrelsen besluttet at lukke hallens cafeteria mandag og onsdag. Det vil man kunne spare 40.000 kroner på. Og desuden vil man have særlig fokus på indkøb, salg og timeforbrug i cafeteriaet.
Men i den kommunale forvaltning tror man ikke det er nok. Der skal mere til for at få økonomien i balance.
Kommunalbestyrelsen besluttede uden debat at give Nørre Djurs Hallen et ekstraordinært likviditetstilskud på 250.000 kroner, hvoraf de 100.000 kroner skal betales tilbage – og at hallen skal lave et 2018-budget i balance.
Borgmester Jan Petersen, (S), konstaterede kort, at nu får hallen det ubekendte finansieret.
”Dermed håber vi at komme videre med at få Nørre Djurs Hallens økonomi på rette vej. Og her hjælper det, at der er en stærk kontakt mellem forvaltning og halbestyrelse.”

Publiceret 08 November 2017 11:36

SENESTE TV