Mols i Udvikling:

En nytårshilsen til molboer og helboer

Af Kasper Nissen, lærer på Molsskolen, formand for Molshallen, medlem af kommunikationsudvalget i Mols i Udvikling, tekstforfatter og skuespiller

“Så går året på held, og det er tid til at sende hilsner ud til venner, bekendte, familie og alle de andre, som jeg ikke fik snakket nok med i det forgangne år. Jeg vil gerne sende en hilsen til alle på Mols og Helgenæs for at sige tak for opbakningen til Mols i Udvikling. Tak til alle jer, som har investeret noget af jeres fritid i det udviklingsarbejde, der er til gavn for alle os, der bor herude i de smukke bakker og dale, som blev skabt af isens gnubberier på jorden for tusinder år tilbage. Det er et vigtigt stykke arbejde, der er gjort i de mange forskellige udvalg. Der er faktisk mange aktiviteter på Mols og Helgenæs – aktiviteter som kun lykkes, fordi stærke frivillige kræfter gør det muligt. Stærkt gået derude. Også tak til alle Jer, der har bakket op om de tiltag, der har været i det forgangne år. Uden deltagere bliver arrangementer ret kedelige.

Hvad sker der egentlig lige nu?

I øjeblikket er der stor aktivitet omkring etableringen af det nye samlingssted ”Knudepunktet”. ”Knudepunktet”, som i skrivende stund forventes at stå færdigt i 2020, skal indeholde det nye børnehus med plads til 70 børn, supplerende omklædningsfaciliteter, mødelokaler, en fleksibel multisal og et fælles spiseområde med tilhørende køkken. Et byggeri der formentlig kommer til at koste i omegnen af 38 millioner kroner. De elementer som skal indgå i byggeriet er et udkomme af et samarbejde mellem mange aktører. IF Mols, børnehaven, Molsskolen, Molshallen, menighedsråd, Borgerforeningen og ikke mindst Syddjurs Kommune. Arbejdet omkring byggeriet bliver fulgt af Real Dania og Lokale- og Anlægsfonden, som har været og fortsat er en stor hjælp i bestræbelserne på at nå i mål. Tak for sparringen, ideerne og indsatsen til jer alle.

I oktober måned blev en lokal indsamling skudt i gang på et borgermøde. Det er intentionen, at borgere og erhvervsliv på Mols og Helgenæs skal samle mindst 500.000 kroner ind som en medfinansiering af byggeriet. Ikke meget, når man tænker på den samlede anlægsudgift, men indsamlingen og beløbet har en meget stor symbolsk værdi, for den signalerer til omverdenen – både den nære og den fjerne – at vi, der bor i området, bakker op om det kommende byggeri. Som jeg ser det, er det en lokal investering i den lokale fremtid. Derfor vil jeg gerne opfordre borgere og virksomheder, der har mulighed for at bidrage, til at donere et beløb eller købe en folke- eller erhvervsaktie, for at vi kan nå vores målsætning. I øjeblikket er der næsten samlet 80.000 kroner ind, og gode lokale kræfter i bosætningsudvalget tager i den nye år fat i at henvende sig til erhvervslivet i området.

På Molsskolen har vi lige efter efterårsferien oprettet et linjefag, Mols i Udvikling. Faget er helt i tråd med folkeskolereformen, hvor det er beskrevet, at der skal være tættere kontakt mellem samfundet og skolen. Virkeligheden skal ind i skolen – og skolen ud i virkeligheden. Her er det netop vores lokale virkelighed, hvor skolen ønsker at bidrage ved at sætte fokus på, hvad eleverne kan bidrage med. 12 fantastiske piger fra 7.-8. årgang har lige sat gang i to tiltag, som skal samle penge ind til samlingsstedet. En bolsjeproduktion og en flaskeindsamling. Vi håber, at forældre og lokalsamfund vil bakke op, så eleverne på Molsskolen kan bidrage til ”Knudepunktet”. Alle indsamlede midler ønsker linjefagsholdet at købe folkeaktier for.

Lokalhistorie er udvikling

Mols i Udvikling er ikke en ny opfindelse. Navnet er måske nyt, men ønsket om at udvikle området har været en lokal præmis – vel nærmest siden sidste istid. Der er altid foregået udvikling her på egnen, men der er ind imellem forskel på udviklingshastigheden. Kigger vi på to væsentlige institutioner i lokalområdet, skolen og hallen, er disse således også blevet til på foranledning af samarbejde mellem forskellige deltagere. Skolens tilblivelse var en del af en skolemodernisering, hvor flere små kommuner i samarbejde så et potentiale i at samle 14 landsbyskoler til en stor distriktsskole. Da Molshallen stod færdig i 1995, havde lokale ildsjæle brugt henved 10 år på at få finansiering, samarbejdsaftaler m.m. på plads. I gamle notater fra Molshallen kan man se, at det var en svær fødsel at etablere hallen. Blandt andet står der i en oversigt, at der i perioden fra 1992-1994 var ”frustreret opsparing”. Ingen tvivl om at det krævede vedholdenhed, stædighed og gåpåmod at komme i hus med hallen. Det er på skuldrene af alle de lokale tiltag der har været, alt det frivillige arbejde og den historie, at vi nu ønsker at spare op til det nye Knudepunkt, og jeg håber, at det ikke bliver en ”frustreret opsparing”. Jeg håber, at børn, unge, voksne, ældre, tykke og tynde, molboer og helboer, nye og gamle har lyst til at bidrage til en ”fantastisk opsparing”. Ingen har det hele – tilsammen har vi næsten alt. God jul og godt nytår til jer alle sammen.

Publiceret 08 January 2018 20:09

SENESTE TV