Ringgaden spærres af

Arbejde på Letbanen gør det nødvendigt at spærre for trafik på Ringgaden i Grenaa i en uge

Af
Af Søren Andersen

GRENAA: Endnu har vi ikke set det første letbanetog i Grenaa, men på det seneste er der dog arbejdet på spor og anlæg og nu skal Aarhus Letbane grave kabelrør ned – det medfører nattespærring af Ringvejen i Grenaa fra 14. til og med 21. januar.
Anlægsarbejdet af Aarhus Letbane er således nået til Grenaa by. Strækningen skal elektrificeres til de nye, eldrevne letbanetog. Udover etablering af kørestrømsmaster skal der også graves ud til kabler.

Åben for trafik i dagtimerne

Søndag 14. januar graves der ud til kabler tværs over Ringvejen i Grenaa umiddelbart vest for Aarhusvej - ved det, mange kalder McDonald's-krydset. Gravearbejdet kræver afspærring af Ringvejen i begge retninger og forventes afsluttet søndag 21. januar.
I denne periode vil Ringvejen være afspærret for trafik mellem klokken 18 om aftenen og klokken 6 om morgenen, mens der omvendt vil være åbnet for trafik fra klokken 6 morgen til klokken 18 aften.
Afspærring og omkørsel via Aarhusvej, Søndergade, Kannikegade, Rosengade, Markedsgade, Vesterport og Randersvej vil være tydeligt markeret i hele perioden.

Publiceret 11 January 2018 12:57

SENESTE TV