Ny politiker:

Regnvand er et stort problem

Nyvalgte Jørgen Ivar Mikkelsen (V) vil arbejde for at få løst de problemer, som øgede nedbørsmængder betyder for borgere, byer og natur

Af
Af Lars Norman Thomsen

Venstres Jørgen Iver Mikkelsen er den sidste af de 12 nyvalgte byrådsmedlemmer, der mangler at svare på Lokalavisens spørgsmål:

- Hvilken konkret politisk dagsorden for Syddjurs kan vælgerne forvente, at du rejser i byrådet i 2018? Og brænder for at realisere? Hvorfor er din dagsorden vigtig?

“Jeg brænder først og fremmest for at holde det i gang der går godt – og det er der heldigvis meget der gør i Syddjurs.

Kommunal vitalitet gennem lokalt engagement og deraf følgende fællesskaber, vil jeg fremme. En konkret og højaktuel problematik jeg vil tage fat i, er vand. Vand i form af nedbør og mulighederne for at det løber væk igen uden gener og oversvømmelser til følge. Det gælder lokalt i byerne og i bække og åer, der skal lede vandet ud i havet. Sammen med befæstede arealer – fx vores nye cykelstier – giver øget nedbør udfordringer for rørlagte og åbne transportveje. Løsninger skal findes i samspil mellem kommune og lodsejere. Husejere skal ikke flere gange årligt have deres kældre oversvømmet, og landmænd skal kunne høste deres marker. Den dagsorden vil jeg løfte i NTM-udvalget (Udvalget for Natur, Teknik og Miljø) og i byrådet.”

Jørgen Ivar Mikkelsen kommer til at krydse klinger i udvalget med to andre molboer, Anita Søholm (S), og Mette Refshauge Foged (Alternativet).

De to øvrige er udvalgsformand Kim Lykke Jensen (SF) og den tidligere udvalgsformand, Per Dalgaard (DF).
Der er lagt op til, at Jørgen Ivar Mikkelsen skal være næstformand i udvalget.

Publiceret 11 January 2018 08:41

SENESTE TV