Foreningsliv:

Vær med til at tegne fremtiden i IFM

IF Midtdjurs inviterer alle interesserede borgere med til et nyt fyraftensmøde i Multihallen

Af
Af Martin Schultz

Efter et fyraftensmøde med omkring 50 udvalgte deltagere før jul vil IF Midtdjurs nu tage alle borgere med på råd i den udviklingsproces, som skal støbe kuglerne til endnu mere fremgang i Ryomgård med IF Midtdjurs som omdrejningspunkt.

Det sker torsdag 18. januar kl. 17 til 19 i den nye Multihal ved idrætsanlægget i Ryomgård.

”Vi skal have andre end Tordenskjolds soldater på banen for, at vi med nye øjne kan se på muligheder for udvikling. Derfor havde vi på vores første møde målrettet peget på en række deltagere, som diskuterede i forskellige grupper og kom med mange gode forslag,” fortæller Dan E. Föh, som er med i styregruppen bag udviklingsprojektet.

”Nu vil vi koncentrere os om de tre forslag, som vi synes vejer tungest. Og her vil vi gerne have alle interesserede borgere til at deltage. Derfor er alle velkomne til mødet i Multihallen på torsdag for at give deres mening om fremtidens IF Midtdjurs til kende,” siger Dan E. Föh.

Tre emner til debat

De tre emner, som skal debatteres, er kontingent, struktur og organisation, og en strategi for kommunikationen i IF Midtdjurs.

”Vi vil gerne have flere medlemmer i foreningen, og hvordan indretter vi bedst kontingentet for at nå dette mål. Hvordan får vi succes og hvad er faldgruberne ved forskellige kontingenttyper,” siger Dan E. Föh om mødets første emne.

”Desuden skal vi drøfte organisation og struktur for at geare IF Midtdjurs bedst til fremtiden. Og endelig skal vi diskutere, hvordan vi bedste brander IF Midtdjurs. Vi vil gerne nå en bredere kreds af mennesker med gode historier om IF Midtdjurs. Hvordan gør vi det bedst,” spørger Dan E. Föh som optakt til mødet.

”På torsdag skal vi blive mere konkrete i vores diskussion, men vi skal mere se muligheder end begrænsninger. Vi skal derfor ikke diskutere penge, men løfte blikket ud over horisonten,” siger Dan E. Föh, som er formand for klatreafdelingen i IF Midtdjurs og derfor er med i hovedbestyrelsen.

Et omdrejningspunkt

Bag udviklingsprojektet står IF Midtdjurs' hovedbestyrelse i samarbejde med DGI Østjylland, som sender foreningskonsulent Rasmus Bach til Ryomgård for at være tovholder på mødet.

Efter torsdagens møde forventer Dan E. Föh, at der nedsættes nogle grupper, som arbejder videre med konkrete og realistiske løsninger, som kan sætte skub i udviklingen i IF Midtdjurs.

”Målet er at kunne fremlægge forslag, som kan blive diskuteret i hovedbestyrelsen og de forskellige afdelinger i løbet af efteråret, hvis der skal sættes vedtægtsændringer på dagsordenen på vinterens generalforsamlinger,” siger Dan E. Föh.

Hovedbestyrelsen i IF Midtdjurs ønsker at styrke foreningen, så den kan være et omdrejningspunkt i hele byens udvikling. Ryomgård oplever stor tilflytning, og med udsigten til at letbanen snart kommer på skinnerne forventes endnu mere aktivitet.

På idrætsområdet har IF Midtdjurs overtaget driften af Midtdjurshallen og opført en Multihal i samarbejde med Marienhoffskolen. I foråret tages en ny kunstgræsbane i brug, og snart er man klar til at sætte spaden i jorden til opførelsen af et Byens Hus ved at sambygge det eksisterende klubhus med Multihallen.
En helhedsplan rummer visioner om at udbygge Multihallen og opføre en svømmehal.

IFM's fremtid

  • Fyraftensmøde torsdag 18. januar kl. 17-19 i Multihallen i Ryomgård
  • Alle er velkomne 
  • Tilmelding til Dan Föh på dan-foh@hotmail.com

Publiceret 17 January 2018 06:00

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV

DEBAT: Fælles Fest på sidste skoledag aflyst - er den død?

LÆSERBREV Det har været en tradition gennem 22 år, at skolerne i det østlige Djursland – primært Grenaa, har afholdt en samlet fest i Åstrup-hallen for at fejre sidste skoledag for afgangseleverne i 9. og 10. klasse.

I år er sidste skoledag fredag 1.6. – samme dag om aftenen var der iscenesat den nævnte fælles fest.

Det er et stort set up – med kæmpe diskotek, solister, vagter, forældrehjælpere (ca. 60 personer), masser af forberedelser – herunder kontakt med Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune, Beredskabsgård. Det er beklageligt at skulle melde afbud til alle implicerede. Der er forsøgt og forsøges med andre lokaler, men indtil videre uden held.

De foregående år – med undtagelse af 2017 - har deltagelsen været stabil på ca. 250-300 unge mennesker.

Grundet faldende tilslutning i 2017 (160) – valgte man at udvide antallet af inviterede skoler, til at omfatte alle skoler i det østlige Djursland – sågar med deltagelse helt fra Auning.

Desværre har nogle af de mest leveringsdygtige skoler i Grenaa i år valgt at afholde selvstændige fester i omkringliggende forsamlingshuse. Det skete til dels også i 2017, sammenholdt med et generelt faldende elevtal.

Det er for så vidt godt for forsamlingshusene, at disse bliver anvendt. Men de alternative fester smadrer desværre også det koncept som er blevet opbygget gennem 22 år. Et koncept som er hilst velkommen af Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune. Dels fordi de unge mennesker er samlet et sted, dels fordi der til festen i Åstruphallen er ekstremt kontrol med uvedkommende tilgang, de unge menneskers ve og vel, herunder indtag af alkohol, og ikke mindst skrap/skarp kontrol med at euforiserende stoffer ikke er tilgængelige udefra eller medbringes.

Nuvel – nævnte kontroller finder ganske sikkert også sted i forsamlingshusene o.a., men i Åstruphallen rådes der over eksperter ved f.eks. indgang, tillige med tilstedeværelsen af de førnævnte instanser. Politi, Natteravne, SSP og Ungdomsskole vil naturligvis og besøge de alternative feststeder, men man må forvente at aktiviteten grundet de flere steder, vil blive lavere. Det er kedeligt, for det er meget, meget unge mennesker man har med at gøre.

Ydermere vil de elever der ikke har mulighed for at deltage i de andre fester nu være overladt til sig selv, og det giver behov for øget kontrol i byområdet.

En sideopgave for involverede forældre, har også været hjælp til og kontrol med elever der fester i Anlægget i Grenaa i dagtimerne på dagen. Forældre har i hold fokuseret på at hjælpe nødstedte elever der, samt foretaget oprydning/samling af affald i de af kommunen udlånte skraldestativer og container. Denne opgave kan ikke foretages mere.

Susanne Ø. Hansen og Carl-Eric W. Pallesen har i en årrække trukket de værste læs for forældregruppen. I år skulle være sidste gang, og konceptet var fulgt til dørs til et hold nye forældre. Det er ærgerligt for forældregruppen at ideen med en kontrolleret fest i Åstruphallen ikke kan videreføres – eller kan den? Det kræver absolut fortsat og forstærket opbakning fra forældre, skoler og elever.

En diskussion om ideen med alkoholfester for unge under 18, melder sig også på banen. Man kan ikke købe sig til alkohol når man er under 18, - men man kan godt holde en lukket fest med alkohol for unge under aldersgrænsen. En mere intens og oplysende indsats vil være på sin plads – en fælles indsats fra forældre og undervisningssteder – man kan godt more sig uden alkohol.