Sorgruppe:

Samtale hjælper i sorgen

At komme gennem sorgen efter tabet af et elsket menneske er ofte en langvarig proces. Måske den varer resten af livet. Men at det gør en stor forskel at have andre i samme situation at tale med, er sorggruppen i Syddjurs et godt bevis på

En lang række mennesker med et personligt og smerteligt tab deltog i det første forløb i 2017, som er et samarbejde mellem Syddjurs Kommune og kirkerne. 27. februar starter en ny gruppe op og sognepræst Maria Baungaard, Mørke, som har været kirkernes repræsentant i samtalegruppen, fortæller, at man navnlig har fokus på personer, som har mistet deres ægtefælle.
”At miste sin livsledsager igennem måske det meste af livet, betyder en alvorlig krise i livet”, siger Maria Baungaard.
”For udenforstående kan det måske være svært at forstå, at det ikke er noget man kan komme over, og den efterladte kan komme til at føle sig meget alene i sorgen. Det er dér en gruppe ligesindede kan hjælpe og trøste hinanden. De ved lige præcis, hvad det handler om, for de er i samme båd”. 

En tryg ramme

Møderne foregår som samtaler omkring kaffen, hvor deltagerne byder ind med det, de gerne vil tale om. Der foregår ikke nogen terapi eller egentlig behandling, forklarer Maria Baungaard:
”Vi giver en tryg ramme omkring samtale, hvor vi kan lægge øre til hinanden og hjælpe og støtte hinanden med gode råd. Og derved opdager man ofte, at der måske er flere veje gennem sorgen. Det med fremtiden, er noget vi er meget opmærksomme på. Nok er det vigtigt at tale om tabet, men vi har også blik for, hvordan livet skal være herefter. At der faktisk venter en liv, bare på en ny måde, også efter man har mistet”.
Maria Baungaard giver i øvrigt stafetten videre som mødeleder, så i foråret er det sognepræst Maria Louise Andersen, Ebeltoft, der er samtalepartner sammen med Mette Hedelund fra Syddjurs Kommune. I efteråret 2018 bliver det Susanne Munk Hjørlund fra Nimtofte, der tager over.

  • Sorggruppen har 6-8 deltagere, deltagelse er gratis
  • Sted: Egegård, Birkevej 39, 8410 Rønde
  • Datoer: 27. febr., 6. marts, 13. marts, 20. marts, 3. april, 17. april, 1. maj og 15. maj
  • Varighed: 8 mødegange á 2 timer
  • Forplejning: Der serveres kaffe, thé med lidt mundgodt
  • Information og tilmelding: Mette Hedelund, Syddjurs Kommune / mehed@syddjurs.dk /  Tlf. 2349 7098

Publiceret 18 January 2018 08:08

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV

DEBAT: Fælles Fest på sidste skoledag aflyst - er den død?

LÆSERBREV Det har været en tradition gennem 22 år, at skolerne i det østlige Djursland – primært Grenaa, har afholdt en samlet fest i Åstrup-hallen for at fejre sidste skoledag for afgangseleverne i 9. og 10. klasse.

I år er sidste skoledag fredag 1.6. – samme dag om aftenen var der iscenesat den nævnte fælles fest.

Det er et stort set up – med kæmpe diskotek, solister, vagter, forældrehjælpere (ca. 60 personer), masser af forberedelser – herunder kontakt med Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune, Beredskabsgård. Det er beklageligt at skulle melde afbud til alle implicerede. Der er forsøgt og forsøges med andre lokaler, men indtil videre uden held.

De foregående år – med undtagelse af 2017 - har deltagelsen været stabil på ca. 250-300 unge mennesker.

Grundet faldende tilslutning i 2017 (160) – valgte man at udvide antallet af inviterede skoler, til at omfatte alle skoler i det østlige Djursland – sågar med deltagelse helt fra Auning.

Desværre har nogle af de mest leveringsdygtige skoler i Grenaa i år valgt at afholde selvstændige fester i omkringliggende forsamlingshuse. Det skete til dels også i 2017, sammenholdt med et generelt faldende elevtal.

Det er for så vidt godt for forsamlingshusene, at disse bliver anvendt. Men de alternative fester smadrer desværre også det koncept som er blevet opbygget gennem 22 år. Et koncept som er hilst velkommen af Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune. Dels fordi de unge mennesker er samlet et sted, dels fordi der til festen i Åstruphallen er ekstremt kontrol med uvedkommende tilgang, de unge menneskers ve og vel, herunder indtag af alkohol, og ikke mindst skrap/skarp kontrol med at euforiserende stoffer ikke er tilgængelige udefra eller medbringes.

Nuvel – nævnte kontroller finder ganske sikkert også sted i forsamlingshusene o.a., men i Åstruphallen rådes der over eksperter ved f.eks. indgang, tillige med tilstedeværelsen af de førnævnte instanser. Politi, Natteravne, SSP og Ungdomsskole vil naturligvis og besøge de alternative feststeder, men man må forvente at aktiviteten grundet de flere steder, vil blive lavere. Det er kedeligt, for det er meget, meget unge mennesker man har med at gøre.

Ydermere vil de elever der ikke har mulighed for at deltage i de andre fester nu være overladt til sig selv, og det giver behov for øget kontrol i byområdet.

En sideopgave for involverede forældre, har også været hjælp til og kontrol med elever der fester i Anlægget i Grenaa i dagtimerne på dagen. Forældre har i hold fokuseret på at hjælpe nødstedte elever der, samt foretaget oprydning/samling af affald i de af kommunen udlånte skraldestativer og container. Denne opgave kan ikke foretages mere.

Susanne Ø. Hansen og Carl-Eric W. Pallesen har i en årrække trukket de værste læs for forældregruppen. I år skulle være sidste gang, og konceptet var fulgt til dørs til et hold nye forældre. Det er ærgerligt for forældregruppen at ideen med en kontrolleret fest i Åstruphallen ikke kan videreføres – eller kan den? Det kræver absolut fortsat og forstærket opbakning fra forældre, skoler og elever.

En diskussion om ideen med alkoholfester for unge under 18, melder sig også på banen. Man kan ikke købe sig til alkohol når man er under 18, - men man kan godt holde en lukket fest med alkohol for unge under aldersgrænsen. En mere intens og oplysende indsats vil være på sin plads – en fælles indsats fra forældre og undervisningssteder – man kan godt more sig uden alkohol.