Vand:

Valg til bestyrelsen i vandselskabet

Kunderne i AquaDjurs A/S og Syddjurs Spildevand A/S skal vælge nye repræsentanter til deres bestyrelser

Har du lyst til at få erfaring med professionelt bestyrelsesarbejde og samtidig få indflydelse på Djurslands spildevand og vandmiljø? Så er der nu mulighed for at stille op til bestyrelserne i de to kommunalt ejede vandselskaber, AquaDjurs og Syddjurs Spildevand.

Begge virksomheder har et budget på cirka 70 millioner kroner og mere end 20 medarbejdere, så det er ikke nogen helt lille forretning, man får indflydelse på. Arbejdet er primært strategisk og langsigtet.

Anden gang

Det er anden gang, forbrugerne kan stille op til bestyrelserne i landets forsyningsselskaber. Første gang var for fire år siden, og da blev tidligere maskinmester Jens Henrik Sørensen valgt til Syddjurs Spildevand. Det har han været meget glad for.

“Jeg føler, at jeg gennem konstruktiv dialog har fået mine argumenter igennem og faktisk har kunnet påvirke tingene. Min tanke har hele tiden været, at Syddjurs Kommune skal være en attraktiv bosætningskommune. Derfor må vores vandløb og havmiljøer ikke blive forurenet af dårligt renset spildevand. Samtidig skal økonomien være i orden uden unødvendigt høje takster,” siger Jens Henrik Sørensen.

Bestyrelserne i både Syddjurs og Norddjurs består af ni personer. Fem af dem er udpeget af kommunalbestyrelsen, mens to er valgt af kunderne og to af medarbejderne. Som repræsentant for kunderne har Jens Henrik Sørensen oplevet at blive taget meget seriøst af den øvrige bestyrelse. Han har samtidig fået stor indsigt i alt fra spildevand og politiske processer til økonomi og strategisk arbejde.

Alle kan stille op

Alle personer over 18 år kan stille op til valget. Kandidaterne skal blot have ti kunder til at skrive under på en stillerliste og udfylde et kandidatskema. Begge dele kan downloades fra selskabernes hjemmesider.

“Og hvis der er nogen, der gerne vil besøge os og høre mere om, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, er de meget velkomne til at kontakte os,” siger direktør Søren Lynge Petersen fra Syddjurs Spildevand.

“Og det gælder også hos os,” siger direktør Palle Mikkelsen fra AquaDjurs, der desuden holder møde for interesserede kandidater 29. januar klokken 16.30. Man bliver valgt for tre år i AquaDjurs og for fire år i Syddjurs Spildevand.

Fristen for at stille op er 17. februar. Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter til hver bestyrelse.

Er der mere end to kandidater, bliver der elektronisk valg fra 5. til 18. marts.

Publiceret 18 January 2018 11:49

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV

DEBAT: Fælles Fest på sidste skoledag aflyst - er den død?

LÆSERBREV Det har været en tradition gennem 22 år, at skolerne i det østlige Djursland – primært Grenaa, har afholdt en samlet fest i Åstrup-hallen for at fejre sidste skoledag for afgangseleverne i 9. og 10. klasse.

I år er sidste skoledag fredag 1.6. – samme dag om aftenen var der iscenesat den nævnte fælles fest.

Det er et stort set up – med kæmpe diskotek, solister, vagter, forældrehjælpere (ca. 60 personer), masser af forberedelser – herunder kontakt med Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune, Beredskabsgård. Det er beklageligt at skulle melde afbud til alle implicerede. Der er forsøgt og forsøges med andre lokaler, men indtil videre uden held.

De foregående år – med undtagelse af 2017 - har deltagelsen været stabil på ca. 250-300 unge mennesker.

Grundet faldende tilslutning i 2017 (160) – valgte man at udvide antallet af inviterede skoler, til at omfatte alle skoler i det østlige Djursland – sågar med deltagelse helt fra Auning.

Desværre har nogle af de mest leveringsdygtige skoler i Grenaa i år valgt at afholde selvstændige fester i omkringliggende forsamlingshuse. Det skete til dels også i 2017, sammenholdt med et generelt faldende elevtal.

Det er for så vidt godt for forsamlingshusene, at disse bliver anvendt. Men de alternative fester smadrer desværre også det koncept som er blevet opbygget gennem 22 år. Et koncept som er hilst velkommen af Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune. Dels fordi de unge mennesker er samlet et sted, dels fordi der til festen i Åstruphallen er ekstremt kontrol med uvedkommende tilgang, de unge menneskers ve og vel, herunder indtag af alkohol, og ikke mindst skrap/skarp kontrol med at euforiserende stoffer ikke er tilgængelige udefra eller medbringes.

Nuvel – nævnte kontroller finder ganske sikkert også sted i forsamlingshusene o.a., men i Åstruphallen rådes der over eksperter ved f.eks. indgang, tillige med tilstedeværelsen af de førnævnte instanser. Politi, Natteravne, SSP og Ungdomsskole vil naturligvis og besøge de alternative feststeder, men man må forvente at aktiviteten grundet de flere steder, vil blive lavere. Det er kedeligt, for det er meget, meget unge mennesker man har med at gøre.

Ydermere vil de elever der ikke har mulighed for at deltage i de andre fester nu være overladt til sig selv, og det giver behov for øget kontrol i byområdet.

En sideopgave for involverede forældre, har også været hjælp til og kontrol med elever der fester i Anlægget i Grenaa i dagtimerne på dagen. Forældre har i hold fokuseret på at hjælpe nødstedte elever der, samt foretaget oprydning/samling af affald i de af kommunen udlånte skraldestativer og container. Denne opgave kan ikke foretages mere.

Susanne Ø. Hansen og Carl-Eric W. Pallesen har i en årrække trukket de værste læs for forældregruppen. I år skulle være sidste gang, og konceptet var fulgt til dørs til et hold nye forældre. Det er ærgerligt for forældregruppen at ideen med en kontrolleret fest i Åstruphallen ikke kan videreføres – eller kan den? Det kræver absolut fortsat og forstærket opbakning fra forældre, skoler og elever.

En diskussion om ideen med alkoholfester for unge under 18, melder sig også på banen. Man kan ikke købe sig til alkohol når man er under 18, - men man kan godt holde en lukket fest med alkohol for unge under aldersgrænsen. En mere intens og oplysende indsats vil være på sin plads – en fælles indsats fra forældre og undervisningssteder – man kan godt more sig uden alkohol.