Bedre Balance II:

Djursland fik ingenting

Regeringen leverede ingen statslige arbejdspladser til Djursland i denne omgang. Claus Wistoft er dog tilfreds

Af
Af Lars Norman Thomsen

I november 2017 spurgte Lokalavisen daværende Syddjurs borgmester Claus Wistoft (V), hvorfor Syddjurs Kommune tilsyneladende ikke havde forsøgt at gøre sine hoser grønne overfor VLAK-regeringen i forhold til den kommende portion 'Udflytning af statslige arbejdspladser fra København til provinsen'.

“Det har vi sandelig også – i regi af Business Region Århus med et meget seriøst oplæg, som vi dog ikke har lagt offentligt frem til skue for vores konkurrenter,” lød det hemmelighedsfulde svar fra den daværende borgmester.

Godt for Syddjurs

Regeringen præsenterede i sidste uge sit udspil Bedre balance II med anden runde af udflytninger af statslige arbejdspladser.

I alt er 4.024 arbejdspladser omfattet af flytteplanerne. Region Midtjylland er topscorer og kan se frem til 1.082 statslige arbejdspladser.

Hverken Norddjurs eller Syddjurs er med på listen over kommuner, der får tilført nye uddannelses- og arbejdspladser. (se faktaboks).

“Regeringen havde på forhånd meldt ud, at kommunerne skulle kunne stille eksisterende bygninger til rådighed for at komme ind i billedet, og det havde vi ikke mulighed for i Syddjurs. Derfor var det ikke aktuelt, at vi var inde i billedet,” siger Claus Wistoft.

Han er alligevel glimrende tilfreds med resultatet, hvis han tager sine Business Region Aarhus-briller på.

“Når jeg for eksempel kigger på, hvad Aarhus og også Randers får tilført, så er facit ovenud godt for en typisk pendlerkommune som Syddjurs. Jeg er helt sikker på, at det vil smitte af hos os i form af øget tilflytning til kommunen,” siger den nuværende 1. viceborgmester.
 

Fakta

Følgende byer får tilført nye statslige arbejdspladser (www.regeringen.dk):

 • Favrskov (Hadsten): Dele af Arbejdstilsynet (7 arbejdspladser)
 • I Hedensted etableres en uddannelsesstation for uddannelsen til automationsteknolog, der har base på Erhvervsakademi Dania i Randers
 • I Horsens placeres De Økonomiske Råds sekretariat i nærheden af det økonomifaglige miljø omkring universitetet i Aarhus, mens der tilføres 20 nye arbejdspladser til Skattestyrelsens afdeling i byen
 • I Randers placeres 150 nye arbejdspladser som en del af den nye Gældsstyrelse og Skattestyrelse under Skatteministeriet
 • I Silkeborg styrkes Skatteankestyrelsens kontor i byen med 69 arbejdspladser
 • I Viborg bygges videre på det eksisterende juridiske miljø, idet yderligere fire sekretariater med 17 arbejdspladser placeres ifm. de eksisterende 16 nævnssekretariater i Nævnenes Hus
 • Derudover placeres det nye konsoliderede gasselskabs hovedsæde i Viborg, hvilket medfører, at der flyttes 67 arbejdspladser til byen fra Københavnsområdet. Endelig flyttes tre arbejdspladser fra Justitsministeriet til Civilstyrelsens kontor i byen
 • Yderligere 17 arbejdspladser samles i Nævnenes Hus:
 • Klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed (10)
 • Sekretariatet for Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager (3)
 • Klageinstansen vedrørende kommunernes afgørelser efter byggeloven (3)
 • Ankenævnet for Patenter og Varemærker (1)
 • I Aarhus findes et betydeligt sundhedsfagligt miljø, der blandt andet indeholder et af landets største hospitaler. Her placeres den nye Patientklagestyrelse. Styrelsen vil bestå af de dele af Styrelsen for Patientsikkerhed, der allerede er på plads i byen, samt yderligere 141 arbejdspladser, der flyttes fra København
 • Regeringen ønsker ligeledes, at Innovationsfonden flyttes til Aarhus. Med Innovationsfon-den styrkes det forskningsbaserede faglige miljø i Midtjylland. Herudover tilføres der 111 nye arbejdspladser ifm. de nye hovedkvarterer for Toldstyrelsen og selskabsdelen af Skattestyrelsen, begge under Skatteministeriet. Endelig samles Idrættens Analyseinstitut i Aarhus

Publiceret 24 January 2018 17:59

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV