Kultur:

Nedslag i en stor dansk forfatters største værker

Martin A. Hansen skriver i Orm og Tyr, at når opstandelsen er nævnt i trosbekendelsen, er det fundamentale og det mest væsentlige sagt. Det handler om en af Danmarks største forfattere ved sogneaften i Thorsager Præstegårdslade

Af
Af Lars Nlorman Thomsen

Martin A.(-lfred) Hansen (1909—1955) var en af det 20. århundredes største danske forfattere og historiefortællere. Hans værker er fortsat af betydning for nutidens og fremtidens samfund.

Hovedværker som romanerne 'Lykkelige Kristoffer' (1945) og 'Løgneren' (1950) om læreren Johannes Vig, der så gerne vil gøre det rigtige, men som ender med at skade både sig selv og andre - oprindeligt skrevet som radioroman og her oplæst af skuespilleren Poul Kern på en måde, der aldrig siden er overgået - samt novellesamlingerne 'Tornebusken' (1946) og 'Agerhønen' (1947) fik en stor læserskare.
Martin A. Hansen prægede efterkrigstidens åndelige og intellektuelle debat, bl.a. som medstifter og medredaktør af det toneangivende litterære tidsskrift Heretica (1948-53). 

Om Martin A. Hansen handler torsdagens (25. januar) sogneaften i Thorsager Præstegårdslade.

Opstandelse og tro

Pastor emeritus, forfatter og formand for Landsforeningen Martin A. Hansen, Ole Juul, Hadsten, holder foredraget 'Opstandelsestanken og -troen i 'Orm og Tyr'. 'Orm og Tyr' er et andet af Martin A. Hansens store værker, som udkom i 1952.
Det er heri, at han fortæller om trosskiftet i Danmark o. år 1000, en fortælling om både sammenstød og forening mellem den gamle nordiske trospraksis og den nye tro sydfra. Kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen føjede med sine træsnit en ekstra dimension til værket.

Ole Juul vil fortælle om opstandelsestanken og -troen, som den beskrives i 'Orm og Tyr'. I foredraget trækkes han linjer tilbage til novellerne 'Agerhønen' og 'Paaskeklokken' med påvisning af, hvordan opstandelsestanken og -troen heri får et litterært/kunstnerisk udtryk.

Det er Thorsager Sogneudvalg, som arrangerer med begyndelse klokken 19.30.

Publiceret 25 January 2018 11:45

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV

DEBAT: Fælles Fest på sidste skoledag aflyst - er den død?

LÆSERBREV Det har været en tradition gennem 22 år, at skolerne i det østlige Djursland – primært Grenaa, har afholdt en samlet fest i Åstrup-hallen for at fejre sidste skoledag for afgangseleverne i 9. og 10. klasse.

I år er sidste skoledag fredag 1.6. – samme dag om aftenen var der iscenesat den nævnte fælles fest.

Det er et stort set up – med kæmpe diskotek, solister, vagter, forældrehjælpere (ca. 60 personer), masser af forberedelser – herunder kontakt med Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune, Beredskabsgård. Det er beklageligt at skulle melde afbud til alle implicerede. Der er forsøgt og forsøges med andre lokaler, men indtil videre uden held.

De foregående år – med undtagelse af 2017 - har deltagelsen været stabil på ca. 250-300 unge mennesker.

Grundet faldende tilslutning i 2017 (160) – valgte man at udvide antallet af inviterede skoler, til at omfatte alle skoler i det østlige Djursland – sågar med deltagelse helt fra Auning.

Desværre har nogle af de mest leveringsdygtige skoler i Grenaa i år valgt at afholde selvstændige fester i omkringliggende forsamlingshuse. Det skete til dels også i 2017, sammenholdt med et generelt faldende elevtal.

Det er for så vidt godt for forsamlingshusene, at disse bliver anvendt. Men de alternative fester smadrer desværre også det koncept som er blevet opbygget gennem 22 år. Et koncept som er hilst velkommen af Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune. Dels fordi de unge mennesker er samlet et sted, dels fordi der til festen i Åstruphallen er ekstremt kontrol med uvedkommende tilgang, de unge menneskers ve og vel, herunder indtag af alkohol, og ikke mindst skrap/skarp kontrol med at euforiserende stoffer ikke er tilgængelige udefra eller medbringes.

Nuvel – nævnte kontroller finder ganske sikkert også sted i forsamlingshusene o.a., men i Åstruphallen rådes der over eksperter ved f.eks. indgang, tillige med tilstedeværelsen af de førnævnte instanser. Politi, Natteravne, SSP og Ungdomsskole vil naturligvis og besøge de alternative feststeder, men man må forvente at aktiviteten grundet de flere steder, vil blive lavere. Det er kedeligt, for det er meget, meget unge mennesker man har med at gøre.

Ydermere vil de elever der ikke har mulighed for at deltage i de andre fester nu være overladt til sig selv, og det giver behov for øget kontrol i byområdet.

En sideopgave for involverede forældre, har også været hjælp til og kontrol med elever der fester i Anlægget i Grenaa i dagtimerne på dagen. Forældre har i hold fokuseret på at hjælpe nødstedte elever der, samt foretaget oprydning/samling af affald i de af kommunen udlånte skraldestativer og container. Denne opgave kan ikke foretages mere.

Susanne Ø. Hansen og Carl-Eric W. Pallesen har i en årrække trukket de værste læs for forældregruppen. I år skulle være sidste gang, og konceptet var fulgt til dørs til et hold nye forældre. Det er ærgerligt for forældregruppen at ideen med en kontrolleret fest i Åstruphallen ikke kan videreføres – eller kan den? Det kræver absolut fortsat og forstærket opbakning fra forældre, skoler og elever.

En diskussion om ideen med alkoholfester for unge under 18, melder sig også på banen. Man kan ikke købe sig til alkohol når man er under 18, - men man kan godt holde en lukket fest med alkohol for unge under aldersgrænsen. En mere intens og oplysende indsats vil være på sin plads – en fælles indsats fra forældre og undervisningssteder – man kan godt more sig uden alkohol.