Deltag i debatten:

Hvem er folket, og hvordan er kirken til for folket?

Tidligere sognepræst i Thorsager-Bregnet, Ulla Morre Bidstrup, giver sit bud ved sogneaften i Tved

Af
Af Lars Norman Thomsen

Hvem er Folkekirken til for?
Under denne overskrift indbyder menighedsrådene i Tved-Helgenæs-Vistoft pastorat til sogneaften i Tved Forsamlingshus tirsdag 30. januar.
Aftenens foredragsholder er uddannelses- og afdelingsleder, ph.d. Ulla Morre Bidstrup, der altid har æret meget optaget, hvordan folkekirken bærer sig konkret ad med at være for folket.
Hvad betyder 'folke' i folkekirken? Der findes så mange ord og begreber, der indledes med 'folke'? Men hvad betyder det, også for folkekirken? Både i fortid, nutid og fremtid.
“Et højaktuelt tema, ikke mindst i disse år, hvor både dåbs- og medlemstal i Folkekirken daler – og hvor ateistiske grupper i perioder fører sig mere kirkekritisk frem end tidligere,” som Jan Schmidt, mangeårig sognepræst på Mols bemærker det.

Kausalierne

Ulla Morre Bidstup havde sit første præsteembede i Ålsø-Hoed-Vejlby-Homå pastorat ved Grenaa. Herefter var hun en årrække sognepræst i Thorsager-Bregnet.
Hun ser kirkelige handlinger (kausalierne) som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse som nogle af de allervigtigste kontaktpunkter mellem folk og kirke.
Denne kontakt skal folkekirken tage alvorligt og blive bedre til at udnytte, mener Ulla Morre Bidstrup. Det handlede hendes ph.d.-afhandling om, som hun forsvarede hun med glans i december 2011.
Sogneaften begynder klokken 19.30. Det er gratis at deltage, men kaffen koster 40 kroner.

  • Den 1. januar 2017 var der 4.361.518 medlemmer af folkekirken. Det var 75,9 procent af de i alt 5.408.769 indbyggere i Danmark
  • Antallet af medlemmer folkekirken og antallet af indbyggere er opgjort pr. 1. januar 2017. Opgørelsen er lavet af Danmarks Statistik på grundlag af Det Centrale Personregister CPR, hvor der er en særlig markering ved de borgere, som er medlemmer af folkekirken
  • Danskere, der er bosat i udlandet, men som fortsat er medlemmer af folkekirken, indgår ikke i opgørelsen

Kilde: Kirkeministeriet

Publiceret 28 January 2018 08:00

Grenaa Bladet nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Grenaa Bladet
SENESTE TV

DEBAT: Fælles Fest på sidste skoledag aflyst - er den død?

LÆSERBREV Det har været en tradition gennem 22 år, at skolerne i det østlige Djursland – primært Grenaa, har afholdt en samlet fest i Åstrup-hallen for at fejre sidste skoledag for afgangseleverne i 9. og 10. klasse.

I år er sidste skoledag fredag 1.6. – samme dag om aftenen var der iscenesat den nævnte fælles fest.

Det er et stort set up – med kæmpe diskotek, solister, vagter, forældrehjælpere (ca. 60 personer), masser af forberedelser – herunder kontakt med Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune, Beredskabsgård. Det er beklageligt at skulle melde afbud til alle implicerede. Der er forsøgt og forsøges med andre lokaler, men indtil videre uden held.

De foregående år – med undtagelse af 2017 - har deltagelsen været stabil på ca. 250-300 unge mennesker.

Grundet faldende tilslutning i 2017 (160) – valgte man at udvide antallet af inviterede skoler, til at omfatte alle skoler i det østlige Djursland – sågar med deltagelse helt fra Auning.

Desværre har nogle af de mest leveringsdygtige skoler i Grenaa i år valgt at afholde selvstændige fester i omkringliggende forsamlingshuse. Det skete til dels også i 2017, sammenholdt med et generelt faldende elevtal.

Det er for så vidt godt for forsamlingshusene, at disse bliver anvendt. Men de alternative fester smadrer desværre også det koncept som er blevet opbygget gennem 22 år. Et koncept som er hilst velkommen af Politi, SSP, Ungdomsskole, Natteravne, Kommune. Dels fordi de unge mennesker er samlet et sted, dels fordi der til festen i Åstruphallen er ekstremt kontrol med uvedkommende tilgang, de unge menneskers ve og vel, herunder indtag af alkohol, og ikke mindst skrap/skarp kontrol med at euforiserende stoffer ikke er tilgængelige udefra eller medbringes.

Nuvel – nævnte kontroller finder ganske sikkert også sted i forsamlingshusene o.a., men i Åstruphallen rådes der over eksperter ved f.eks. indgang, tillige med tilstedeværelsen af de førnævnte instanser. Politi, Natteravne, SSP og Ungdomsskole vil naturligvis og besøge de alternative feststeder, men man må forvente at aktiviteten grundet de flere steder, vil blive lavere. Det er kedeligt, for det er meget, meget unge mennesker man har med at gøre.

Ydermere vil de elever der ikke har mulighed for at deltage i de andre fester nu være overladt til sig selv, og det giver behov for øget kontrol i byområdet.

En sideopgave for involverede forældre, har også været hjælp til og kontrol med elever der fester i Anlægget i Grenaa i dagtimerne på dagen. Forældre har i hold fokuseret på at hjælpe nødstedte elever der, samt foretaget oprydning/samling af affald i de af kommunen udlånte skraldestativer og container. Denne opgave kan ikke foretages mere.

Susanne Ø. Hansen og Carl-Eric W. Pallesen har i en årrække trukket de værste læs for forældregruppen. I år skulle være sidste gang, og konceptet var fulgt til dørs til et hold nye forældre. Det er ærgerligt for forældregruppen at ideen med en kontrolleret fest i Åstruphallen ikke kan videreføres – eller kan den? Det kræver absolut fortsat og forstærket opbakning fra forældre, skoler og elever.

En diskussion om ideen med alkoholfester for unge under 18, melder sig også på banen. Man kan ikke købe sig til alkohol når man er under 18, - men man kan godt holde en lukket fest med alkohol for unge under aldersgrænsen. En mere intens og oplysende indsats vil være på sin plads – en fælles indsats fra forældre og undervisningssteder – man kan godt more sig uden alkohol.