Debat Syddjurs:

Svar til Flemming Kattrup

Af Kirstine Bille (SF), Syddjurs Byråd - tidligere PUK-udvalgsformand, nuværende FI-udvalgsformand:

“Jeg kan slet ikke genkende billedet af, at direktør Poul Møller eller andre i forvaltningen skulle have ageret med skjult eller forudbestemt dagsorden! Der er tværtimod arbejdet helt loyalt med de opdrag, der er givet politisk eller i henhold til forpligtelser over for borgere.

Læs også: Debat Syddjurs: Velkomstcenter og partiske embedsmænd

Med hensyn til påstanden om Fredningsnævnets bindende tilsagn om godkendelse blev dette berigtiget på PUK udvalgets møde 8. marts 2017, og dette er også meddelt Flemming Kattrup i en telefonsamtale med mig, hvor jeg har bekræftet, at udvalget var bekendt med den rette sammenhæng: at der ikke var givet nogen bindende forhåndstilsagn kun en positiv tilkendegivelse fra Fredningsnævnet.

Der er ikke noget i sagsfremstillingen om underskrifter alene af den grund, at de mig bekendt ikke er indleveret eller overdraget til nogen i den kommunale forvaltning. Og så kan de naturligvis ikke indgå i en officiel sagsbehandling. Alle i det tidligere PUK-udvalg var bekendt med, at der foregik en underskriftindsamling. Men hvis de kommunale udvalg skulle følge med i og agere på alle indsamlinger, der foregår på de sociale medier, så ville de få endnu mere travlt, end de har i dag!

Kommunen har ikke i det skjulte igangsat en lokalplanproces for det kommende velkomstcenter. Der er tværtimod igangsat en forudgående offentlighedsfase for indhentning af forslag og ideer. Det er resultatet af denne, som det nye PUK-udvalg nu får lejlighed til at sætte sig ind i.”

Publiceret 03 February 2018 15:43

SENESTE TV