Beredskabet bestod ved stor øvelse på Anholt

Anholt er en stor udfordring, hvis det en dag går helt galt på Kattegatøen - derfor skal tingene prøves af

Af
Søren Andersen

ANHOLT Bang sagde det, da en eksplosion onsdag klokken 9 ramte campingpladsen på Anholt. En voldsom brand i forbindelse med en eksplosion i flere campingvogne spredte sig hurtigt til omkringliggende natur og bygninger. Heldigvis var det kun en øvelse.

14 tilskadekomne, heraf 3 meget kritiske, blev evakueret med helikopter til Aarhus Universitetshospital Skejby, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet. Brandmænd og udstyr fra Djursland blev fløjet fra Tirstrup Lufthavn til Anholt med Forsvarets redningshelikoptere, som derefter tog 11 lettere tilskadekomne med tilbage til Tirstrup Lufthavn. Her stod læger og ambulancer fra Præhospitalet i Region Midt klar til at behandle patienterne, inden de blev overflyttet til Regionshospitalet i Randers.

Øen i Kattegat har til daglig omkring 140 beboere, men i sommermånederne stiger indbyggertallet til 3-4000, ja nogle mener endog, at der i den mest pressede periode er op mod 6000 på øen. Det kan give udfordringer i tilfælde af en evakuering, fordi færgen til Anholt er tre timer om at nå frem og kun har plads til 200 personer ad gangen.

Kraftpræstation

"En kraftpræstation af dimensioner, så kort kan det siges".

Det er en særdeles tilfreds beredskabsdirektør, der gør status efter dagens storulykke på Anholt, som altså heldigvis kun var en øvelse.

Beredskabet var presset til det yderste i dag og der blev lagt et stort engagement fra alle involverede aktører i beredskabsøvelsen på Anholt.

"En kæmpe logistik-operation, der virkede efter planen", fortæller Kasper Sønderdahl, beredskabsdirektør for Randers, Favrskov og Djursland.

Mere end 200 mand var involveret i dagens fuldskala-øvelse, der havde til formål at træne beredskabet på Anholt og myndighedernes samarbejde. Øvelsen omfattede både scenarierne på Anholt, behandlingspladsen i Tirstrup Lufthavn og strategisk krisestyring i den lokale beredskabsstab på Politigården i Aarhus.

Kreative løsninger og fejlretning

"Vi træner for at sikre læring", fortæller beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl.

"Flest mulige kreative løsninger skal laves og flest mulige fejl skal opdages sådan en dag. Kun på den måde kan vi sikre, at vi helt skarpe, når det bliver alvor", siger han.

"Vi skal have samlet alle input fra de mange aktører i en evalueringsrapport og så tilretter vi planen, så de mange læringspunkter bliver indarbejdet", fortæller Kirsten Dyrvig, der har udarbejdet beredskabsplanen for Anholt og koordineret den store øvelse i samarbejde med Østjyllands Politi, Præhospitalet i Region Midt og Forsvaret.

Medlem af beredskabskommissionen og borgmester for Norddjurs Kommune Jan Petersen, (S), er meget tilfreds med beredskabets fokus på Anholt.

"Vi behandlede den særlige plan for Anholt tirsdag i beredskabskommissionen og over de sidste måneder har vi brugt næsten 1 million kroner på at styrke brandberedskabet på Anholt. Brandstationen er sat i stand, der er anskaffet ny brand-traktor som kan køre over alt på øen, brandmændene er grundigt efteruddannet og der er fundet midler til den store øvelse. Alt sammen for at sikre øens indbyggere og turister bedst muligt", fortæller borgmester Jan Petersen.

Eksplosionen på campingpladsen og den efterfølgende brand var ikke så realistisk som normalt ved øvelser.

- For beredskabsdirektøren har forbudt brug af åben ild på den ø, siger Kasper Sønderdahl med reference til sig selv.

- Det er simpelthen for sårbart med al den tørre vegetation. Når alt er tørt derovre, er der stor brandfare.

Derfor måtte brandfolkene, som blev fløjet til Anholt, også røgdykke i bygninger med kunstig røg.

Publiceret 16 May 2018 15:30

SENESTE TV