Få et kig ind bag godsets mure

Marie Therese Collet viser rundt på Katholm til september

Af
Søren Andersen

KATHOLM Nu kan man helt ekstraordinært komme med, når herregårdsejer Marie Therese Collet viser rundt på godset Katholm og fortæller herregårdens spændende historie som hjem for betydningsfulde krigere fra Skeel-slægten og senere familien Dinesen. Dansk Center for Herregårdsforskning står bag turen, der finder sted søndag 9. september.

Djursland er – sammen med Fyn – et af de områder i Danmark, hvor der er den højeste tæthed af herregårde, særligt når det gælder renæssancens imponerende herresæder i rødbrændte mursten. Disse store og bastante bygninger byder på et væld af interessante historier, men er samtidig også moderne virksomheder. På denne tur får man historien om Katholms nutid og fortid med personlig introduktion og rundvisning af herregårdsejer, Marie Therese Collet, hvis familie har ejet godset siden 1916.

Katholms historie

"Et af de særligt interessante elementer af Katholms historie er, at herregården lige siden 1500-tallet og frem til slutningen af 1800-tallet var hjem for danske krigsmænd, som på den ene eller den anden måde kæmpede i landets tjeneste", fortæller Kasper Steenfeldt Tipsmark, der er ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og Dansk Center for Herregårdsforskning.

"Med tiden søgte flere danske adelsfolk og godsejere at få stillinger i rigets voksende administrationsapparat, men ejerne af Katholm er et godt eksempel på, hvordan adelstandens middelalderlige krigeridealer levede videre på visse af de danske herregårde."

Manden, der lagde grundstenen til det nuværende Katholm, var adelsmanden Thomas Fasti, som blandt andet deltog i felttoget i Ditmarsken (1559) og Den Nordiske Syvårskrig (1563-1570). Herregården var i Fasti-slægtens eje frem til begyndelsen af 1600-tallet, men i 1616 købte rigsadmiral Albret Skeel herregården og fortsatte det byggeri, Thomas Fasti påbegyndte.

"I 1839 blev Katholm solgt på auktion til Adolph Wilhelm Dinesen, som, udover at være en militærmand af hjerte og sjæl, også er kendt som farfar til den danske forfatter Karen Blixen. I hendes barndom besøgte hun ofte Katholm, som hendes onkel, Wentzel Dinesen, arvede. Umiddelbart efter Wentzel Dinesens død i 1916 solgte hans enke Katholm til hofjægermester Holger Collet, hvis efterkommere stadig ejer Katholm og driver herregården som et moderne landbrug", fortæller Kaper Steenfeldt Tipsmark.

Program for rundvisningen

Arrangementet finder sted søndag 9. september klokken 10-12 på Katholm Gods, Katholm 1, syd for Grenaa.

Herregårdsejer Marie Therese Collet tager imod deltagerne på gårdspladsen og tager dernæst forsamlingen med på rundvisning inden for i Katholms smukke stuer i den imponerende hovedbygning. Efterfølgende vil Kasper Steenfeldt Tipsmark fra Dansk Center for Herregårdsforskning sætte Katholm i bredere herregårdshistorisk kontekst.

Publiceret 18 July 2018 00:00

SENESTE TV